profil

Układ krążenia

poleca 8% 28 głosów

Umożliwia transport w organizmie. Pierwotnie funkcję tę pełnił układ pokarmowy, później płyn międzykomórkowy, który oprócz składników pokarmowych zaczął rozprowadzać tlen i dwutlenek węgla. Właściwy układ krążenia zbudowany jest z naczyń, z których niektóre uzyskały zdolność kurczenia się, przekształcając się później w serce. Układ krążenia bezkręgowców może być zamknięty lub otwarty. Otwarty jest, gdy krew wylewa się z naczyń do przestrzeni międzykomórkowych, zamknięty, gdy krąży w naczyniach. Krew może zawierać barwniki oddechowe. Zmieszana z płynami ciała to hemolimfa. U kręgowców układ krążenia składa się z układu krwionośnego i limfatycznego. Układ krwionośny zbudowany jest z serca i naczyń krwionośnych: tętnic, którymi krew wypływa z serca, żył, którymi krew płynie do serca oraz z naczyń włosowatych. Począwszy od płazów układ krążenia zbudowany jest z dwóch obiegów: małego /płucnego/ oraz dużego. Zmiany zachodzą też w budowie serca.

U ryb zbudowane jest z przedsionka poprzedzonego zatoką żylną oraz komory, od której odchodzi stożek tętniczy. U płazów serce tworzą dwa przedsionki i jedna komora oraz częściowo zredukowana zatoka żylna i stożek tętniczy. U gadów w komorze pojawia się częściowa przegroda zmniejszająca mieszanie się krwi odtlenowanej i utlenowanej. Zanika też stożek tętniczy, a zatoka żylna ulega dalszej redukcji, by zaniknąć u ptaków i ssaków. U krokodyli, ptaków i ssaków serce składa się z dwóch komór i dwóch przedsionków.

Podoba się? Tak Nie