profil

Przegląd systematyczny

poleca 28% 18 głosów

Grzyby (Fungi) dzielone są na cztery typy: skoczkowce, sprzężniowce, workowce, podstawczaki.

Niektórzy przedstawiciele grzybów (wg Lewiński, 2004, zmienione)
Niektórzy przedstawiciele grzybów (wg Lewiński, 2004, zmienione)

Zapamiętaj

Podstawą klasyfikacji grzybów jest sposób budowy strzępek i organów rozmnażania płciowego. Stąd wyróżnia się:
– skoczkowce,
– sprężniowce,
– workowce,
– podstawczaki.
Niekiedy wyróżnia się sztucznie utworzoną grupę grzybów niedoskonałych, które wtórnie utraciły zdolność do rozmnażania płciowego, co jest związane z postępującą specjalizacją.

poleca 43% 26 głosów

Skoczkowce

Skoczkowce są najczęściej jednokomórkowe. Żyją w wodzie lub glebie. Wiele jest pasożytami roślin, np. grzyb z rodzaju Synchytrium wywołuje tzw. raka ziemniaczanego. Jako jedyne spośród grzybów wytwarzają zoospory. W cyklu życiowym przeważa haplofaza. Cykl rozwojowy skoczkowców na przykładzie Synchytrum endobioticum (wg Szweykowscy, 2002, zmienione)

poleca 68% 77 głosów

Sprzężniowce

Sprzężniowce zbudowane są ze strzępek komórczakowych. Wytwarzają zarodniki sporangialne lub konidialne. Rozmnażanie płciowe polega na gametangiogamii, w wyniku której powstają zygospory o charakterze przetrwalnikowym. Dominuje u nich haplofaza. Znanymi przedstawicielami są pleśniak i roztoczek, rozwijające się na glebie, ściółce, produktach spożywczych. Cykl rozwojowy sprzężniowców na przykładzie pleśniaka białego (wg Szweykowscy, 2002, zmienione)

poleca 73% 102 głosów

Workowce

Workowce obejmują grzyby jednokomórkowe (np. drożdże) oraz o wielokomórkowych strzępkach, które u niektórych mogą tworzyć owocniki o różnych kształtach. Drożdżaki rozmnażają się bezpłciowo przez pączkowanie lub podział komórki, a wielokomórkowe workowce za pomocą zarodników konidialnych. Proces płciowy u workowców ma charakter gametangiogamii i prowadzi do wytworzenia zarodników workowych. W cyklu życiowym dominuje haplofaza. Dikariotyczne są tylko strzępki wytwarzające worki, diploidalne...

poleca 64% 110 głosów

Podstawczaki

Podstawczaki mają grzybnię zbudowaną z dikariotycznych strzępek, które mogą wytwarzać owocniki. Czasem rozmnażają się bezpłciowo za pomocą zarodników konidialnych. Rozmnażanie płciowe ma postać somatogamii i prowadzi do wytworzenia zarodników podstawkowych. W cyklu rozwojowym podstawczaków przeważa dikariofaza, haplofaza jest skrócona, a diplofaza ogranicza się do komórki (podstawki), na której powstają zarodniki podstawkowe. Przedstawicielami podstawczaków jest większość tzw. grzybów...

poleca 62% 276 głosów

Porosty

Porosty to grupa grzybów, które dzięki zdolności współżycia z glonami uzyskały nowe możliwości życiowe. Stąd porosty traktowane są jako grupa ekologiczna, a nie wyróżniona na zasadzie pokrewieństwa. Porosty są organizmami plechowymi, przy czym komórki grzyba oraz glonów mogą być ułożone bezwładnie (plecha homeomeryczna) lub warstwami (plecha heteromeryczna). Budujące plechę grzyby to głównie workowce, czasem podstawczaki. Natomiast glony są przedstawicielami sinic lub zielenic. Symbioza...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta