profil

Budowa i czynności życiowe grzybów

poleca 25% 88 głosów

Cechuje je różnorodność form, heterotroficzny sposób odżywiania, ciało zbudowane z nitkowatych strzępek, obecność chityny w ścianie komórkowej i glikogenu jako materiału zapasowego oraz swoiste sposoby rozmnażania płciowego. Żyją na całej Ziemi, głównie w środowiskach lądowych.

poleca 47% 129 głosów

Budowa

Nieliczne grzyby mają ciało zbudowane z jednej, jednojądrowej komórki. Większość zbudowana jest z wielojądrowych lub wielokomórkowych, nitkowatych, rozgałęzionych struktur zwanych strzępkami , których splot stanowi grzybnię (plechę grzybów). Strzępki mogą być ułożone luźno lub splatać się ciasno, tworząc grzybnię plektenchymatyczną. Z plektenchyny zbudowane są przede wszystkim owocniki grzybów , przyjmujące różną postać, kapeluszowatą, kulistą, miseczkowatą, kopytowatą. W strzępce...

poleca 56% 56 głosów

Odżywianie

Grzyby są saprofitami lub pasożytami. Niektóre żyją w symbiozie z innymi organizmami. Obecność ściany komórkowej sprawia, iż enzymy trawienne wydzielają do swego otoczenia. Rozkładają one znajdujące się tam złożone związki organiczne. Powstałe w ten sposób związki o budowie prostszej wchłaniane są przez liczne strzępki. Grzyby saprofityczne przerastają strzępkami podłoże, rozkładając związki organiczne pochodzące z martwych szczątków, natomiast pasożyty pobierają substancje pokarmowe...

poleca 67% 156 głosów

Oddychanie

Większość grzybów jest organizmami tlenowymi. Niektóre w warunkach beztlenowych mogą oddychać, przeprowadzając fermentację (np. fermentacja alkoholowa u drożdży).

poleca 68% 92 głosów

Rozmnażanie i rozwój

Rozmnażanie bezpłciowe odbywa się u grzybów jednokomórkowych przez pod ział komórki lub pączkowanie, u wielokomórkowych przez fragmentację grzybni oraz wytwarzanie zarodników. Ze względu na miejsce formowania wyróżnia się cztery typy zarodników . Sporangialne tworzą się w zarodniach, konidialne na końcach strzępek przez odcinanie ich fragmentów, workowe w komórce zwanej workiem, a podstawkowe na komórce nazywanej podstawką. Grzyby lądowe wytwarzają spory nieruchliwe (aplanospory), wodne...

poleca 59% 12 głosów

Przegląd systematyczny

Przegląd systematyczny Grzyby ( Fungi ) dzielone są na cztery typy: skoczkowce, sprzężniowce, workowce, podstawczaki. Niektórzy przedstawiciele grzybów (wg Lewiński, 2004, zmienione)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta