profil

Przegląd systematyczny

poleca 35% 20 głosów

Grzyby /Fungi/ dzielone są na cztery typy: skoczki, sprzężniaki, workowce, podstawczaki.

Skoczki są najczęściej jednokomórkowe. Wiele jest pasożytami roślin, np. grzyb z rodzaju Synchytrium wywołuje tzw. raka ziemniaczanego.

Sprzężniaki zbudowane są ze strzępek komórczakowych. Znanymi przedstawicielami są pleśniak i roztoczek, rozwijające się na glebie, ściółce, produktach spożywczych.

Workowce obejmują grzyby jednokomórkowe /np. drożdże/ oraz o wielokomórkowych strzępkach, u niektórych mogące tworzyć owocniki o różnych kształtach.
Przedstawicielami workowców są drożdżaki, pędzlaki, kropidlaki, miseczniaki /np. trufle, dzieżki, smardze/. Pasożytniczymi workowcami są np. mączniaki oraz buławinka czerwona. Niektóre workowce wchodzą w skład porostów.

Podstawczaki mają grzybnię zbudowaną z dikariotycznych strzępek, które mogą wytwarzać owocniki. Przedstawicielami podstawczaków jest większość tzw. grzybów kapeluszowych: jadalnych /np. pieczarka polna, borowik szlachetny, kurka, podgrzybek brunatny, maślaki / oraz trujących /np. muchomor sromotnikowy/. Podstawczaki są też pasożytami, np rdze lub opieńka miodowa. Niektóre podstawczaki wchodzą w skład porostów.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta