profil

Przegląd bakterii i ich znaczenie

poleca 12% 42 głosów

Ogromna liczebność bakterii oraz zróżnicowanie ich właściwości fizjologicznych sprawia, iż mogą występować we wszystkich środowiskach, znajdując tam dogodne warunki do życia.

Podział systematyczny bakterii
Bakterie dzielone są na archebakterie i bakterie właściwe.

Zapamiętaj

Stosowaną w metodzie PCR (powielanie łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych) polimerazę wyizolowano z termofilnych archebakterii Pyrococcus furiosus żyjących w gorących źródłach Kalifornii w temp. 100°C.

poleca 67% 42 głosów

Archebakterie

Archebakterie (Archeany) występują często w warunkach ekstremalnych, np. gorących źródłach, solankach, ściekach. Mają ścianę komórkową pozbawioną mureiny, o innej budowie niż bakterie właściwe. Ich RNA cechuje obecność intronów i eksonów. Występują też u nich nietypowe procesy metaboliczne, np. redukcja CO 2 do metanu lub redukcja siarczanów podczas oddychania beztlenowego. Przykładem są bakterie metanogenne występujące na torfowiskach, bakterie halofilne z solanek lub bakterie...

poleca 50% 22 głosów

Bakterie właściwe

Bakterie właściwe są bardzo zróżnicowane. Należą do nich m.in. sinice, promieniowce, krętki, bakterie z grupy Firmicutes , proteobakterie. – Sinice to fotoautotroficzne bakterie żyjące w wodzie i glebie. Przeprowadzają fotosyntezę oksygeniczną przy udziale chlorofilu a. Posiadają dodatkowe barwniki, jak fikoerytrynę i fikocyjaninę. Niektóre mają zdolność wiązania azotuatmosferycznego. W wodach zanieczyszczonych substancjami mineralnymi i organicznymi powodują powstanie tzw. zakwitów,...

poleca 42% 31 głosów

Inny podział bakterii

Innym podziałem bakterii, przydatnym np. w medycynie, jest ich podział na bakterie Gram-dodatnie (G+) i Gram-ujemne (G-) . (G+) mają grubą, mureinową ścianę komórkową, barwiącą się fioletem goryczki na niebiesko. (G-) posiadają cienką ścianę, która barwi się fioletem na czerwono.

poleca 64% 66 głosów

Znaczenie bakterii

Bakterie odgrywają ogromną rolę w przyrodzie. W istotny sposób uczestniczą w stwarzaniu warunków umożliwiających życie na Ziemi. Wywierają też wpływ na inne organizmy, w tym także na człowieka, jego zdrowie i gospodarkę. Znaczenie bakterii uwidocznia się w trzech zakresach: – Powodują mineralizację materii organicznej poprzez udział w cyklach biogeochemicznych, czego skutkiem jest: • dostarczanie tlenu do atmosfery (głównie przez sinice); • włączanie w obieg materii pierwiastków...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta