profil

Przegląd bezkręgowców

poleca 85% 319 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY BEZKRĘGOWCÓW

NADKRÓLESTWO: eukarionty (Eukaryota)
KRÓLESTWO : protisty (Protista)
DZIAŁ: protisty zwierzęcopodobne, pierwotniaki (Protozoa)
Typ: korzenionóżki (Rhizopoda)
 pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica)
 pełzak okrężnicy (Entamoeba coli)
Typ: otwornice (Foraminifera)
Typ: promienionóżki (Actinopoda)
Gromada: promienice (Radiolaria)
Typ: wiciowce (Flagellata)
 świdrowiec gambijski (Trypanosoma gabiense)
 świdrowiec nagany (Trypanosoma brucei)
 lejszmania sp. (Leishmania donovani)
 lamblia jelitowa (Lamblia intestinalis,Giardia intestinalis)
 rzęsistek pochwowy (Trichomonas vaginalis)
 rzęsistek jelitowy (Trichomonas hominis)
Typ: orzęski (Ciliata,Ciliophora)
 pantofelek sp. (Paramecium sp.)
 trąbik sp. (Stentor sp.)
 wirczyk sp. (Vorticella sp.)
 małżynek sp. (Stylonychia sp.)
Typ: sporowce (Sporozoa)
 zarodziec malarii (Plasmodium malariae)
 Toxoplasma gonidii

KRÓLESTWO : zwierzęta (Zoa)
PODKRÓLESTWO : wielokomórkowce zwierzęce (Metazoa)
NADDZIAŁ : bezkręgowce (Invertebrata)
DZIAŁ : przedtkankowce (Ahistozoa)
Typ: wielokomórkowce pośrednie (Mesozoa)
Typ: jednowarstwowce (Monoblastica)
Typ: gąbki (Spongiaria)
 nadecznik stawowy (Euspongilla lacustris)
 gąbka grecka (Spongia officinalis)
 Spongilla fragilis
 Ephydatia fluviatilis
DZIAŁ : tkankowce (Histozoa)
PODDZIAŁ : tkankowce dwuwarstwowe (Diblastica)
Typ: parzydełkowce (Cnidaria)
Gromada : stułbiopławy (Hydrozoa)
 stułbia pospolita (Hydra vulgaris)
 stułbia zielona (Chlorohydra viridissima)
 stułbia szara (Pelmatohydra oligactis)
 Obelia dichotoma
 żeglarz portugalski (Physalia sp.)
Gromada : krążkopławy (Scyphozoa)
 chełbia modra (Aurelia aurita)
 meduza festonowa (Cyanea capillata)
Gromada : koralowce (Anthozoa)
Podgromada : koralowce ośmiopromienne (Octocorallia)
 wachlarz Wenery (Rhipidogorgia flabellum)
 piórówka świecąca (Pennatula phosphorea)
 organkowiec (Tubipora musica)
 dłoń topielca (Alcyonarium palmatum)
 koral szlachetny (Corallium rubrum)
Podgromada : koralowce sześciopromienne (Hexacorallia)
 ukwiały (Actiniaria)
 madreporowce (Madreporaria)
Typ: żebropławy (Ctenophora)

PODDZIAŁ : tkankowce trójwarstwowe (Triblastica)
PIERWOUSTE – (Protostomia)
SEKCJA : bezjamowce (Acoelomata)
Typ: płaskowce (Placozoa)
Typ: lejkozębce (Cycliophora)
Typ: płazińce (Platyhelminthes)
Gromada : wirki (Turbellaria)
 wypławek biały (Dendrocoellum lacteum)
 wypławek czarny (Planaria lugubris)
 wypławek alpejski (Crenobia alpina)
 wirek glebowy (Rhynchodemus terrestris)
 wielooczka czarna (Polycelis nigra)
Gromada : przywry (Trematoda)
 motylica wątrobowa (Fasciola hepatica)
 motyliczka sp. (Dicrocoelium dendriticum)
 przywra kocia (Opisthorchis felineus)
 przywra krwi (Schistosoma haematobium)
Gromada : tasiemce (Cestoda)
 tasiemiec uzbrojony (Taenia solium)
 tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata)
 bruzdogłowiec szeroki (Diphyllobotrium latum)
 tasiemiec bąblowcowy (Echinococcus granulosus)
 tasiemiec karłowaty (Hymenolepis nana)
 rzemieniec sp. (Ligula intestinalis)
Typ: wstężnice (Nemertea)
Typ: szczękogębe (Gnathostomulida)
SEKCJA : WTÓRNOJAMOWCE POZORNE (Pseudocoelomata)
Typ: wrotki (Rotatoria)
 Epiphanes sp.
 Brachionus sp.
Typ: brzuchorzęski (Gastrotricha)
Typ: ryjkogłowy (Kinorchyncha)
Typ: kolczugowce (Loricifera)
Typ: nicienie (Nematoda)
 mątwik buraczany (Heterodera schachti)
 mątwik ziemniaczany (Heterodera rostochiensis)
 węgorek sp. (Tylenchus sp.)
 glista ludzka (Ascaris lumbricoides)
 włosień kręty (Trichinella spiralis)
 owsik sp. (Enterobius vrmicularis)
 włosogłówka ludzka (Trichocephalus trichiura)
 tęgoryjec dwunastnicy (Ancylostoma duodenale)
Typ: nitnikowce (Nematomorpha)
Typ: kolcogłowy (Acanthocephala)
Typ: kielichowate (Kamptozoa)
SEKCJA : WTÓRNOJAMOWCE WŁAŚCIWE (Eucoelomata)
Typ: pierścienice (Annelida)
Gromada : wieloszczety (Polychaeta)
 nereida sp. (Nereis diversicolor)
 nalepian morski (Arenicola marina.)
Gromada : skąposzczety (Oligochaeta)
 dżdżownica ziemna (Lumbricus terrestris)
 kompostowiec różowy (Eisenia foetida)
 wazonkowiec biały (Enchytraeus albidus)
 rurecznik pospolity (Tubifex tubifex)
Gromada : pijawki (Hirudinae)
 pijawka lekarska (Hirudo medicinalis)
 pijawka końska (Haemopis sanguisuga)
 pijawka rybia (Piscicola geometra)


Typ: niezmogowce (Priapulida )
Typ: sikwiaki (Sipunculida )
Typ: szczetnice (Echiurida )
Typ: stawonogi (Arthropoda)
Podtyp: trylobitokształtne (Trylobitomorpha)+
Podtyp: szczękoczułkowce (Chelicerata)
Gromada : staroraki (Merostomata)
Gromada : kikutnice (Pantopoda)
Gromada : pajęczaki (Arachnida)
Rzad : skorpiony (Scorpionidea)
Rzad : pająki (Aranea)
 krzyżak ogrodowy (Araneus diadematus)
 kątnik domowy(Tegenaria domestica)
 pająk topik(Argyroneta aquatica )
Rzad : roztocze (Acarina)
 kleszcz pastwiskowy (Ixodes ricinus )
 lądzeń czerwonatka (Trombidiumholosericeum )
 świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei)
Rzad : zaleszczotki (Pseudoscorpionidea)
 zaleszczotek pospolity (Chelfier cannnncroides)
Rzad : kosarze (Opilionidea)
 kosarz pospolity (Palangium opilio)
Rzad : solpugi (Solifugae)
Podtyp: skorupiaki (Crustacea)
Gromada : skorupiaki niższe (Członowce) (Entomostraca)
 dziwogłówka wiosenna (Siphonophanes grubii)
 zadychra pospolita (Branchipus schaefferi)
 przekopnica właściwa (Triops cancriformis)
 przekopnica wiosenna (Lepidurus apus)
 rozwielitka chełmiasta (Daphnia cucullata )
 rozwielitka zmienna (Daphnia hyalina)
 oczlik zwyczajny (Cyclops strenuus)
 splewka karpiowa (Argulus foliaceus)
Gromada : skorupiaki wyższe (Pancerzowce) (Malacostraca)
 ośliczka pospolita (Asellus aquaticus)
 stonoga murowa (Oniscus asellus)
 prosionek szorstki (Porcellio scaber)
 kiełż zdrojowy (Gammarus pulex )
 rak szlachetny (rzeczny) ( Astacus astacus)
 rak błotny (stawowy) (Astacus leptodactylus )
 rak pręgowany (Ortonectes limosus)
Podtyp: tchawkowce (Tracheata)
Gromada : wije (Myriapoda)
 krocionóg sp. (Julus sp.)
 wij drewniak (Lithobius forficatus)
Gromada : owady(Insecta)
Podgromada : owady bezskrzydłe (Apterygota)
Rzad : szczeciogonki (Collembola)
 rybik cukrowy (Lepisma saccharina)
Podgromada : owady o przeobrażeniu niezupełnym (Hemimetabola)
Rzad : jętki (Ephemeroptera)
 jętka pospolita (Ephemera vulgata)
Rzad : ważki (Odonata)
 świtezianka dziewica (Calopteryx virgo)
 świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens)
 żagnica wielka (Aeschna grandis)
Rzad : karaczany( Blattodea)
 karaczan wschodni karaluch (Blatta orientalis)
 karaczan prusak (Blattella germanica)
Rzad : prostoskrzydłe (Orthoptera)
 pasikonik zielony (Tettigonia viridissima)
 pasikonik śpiewający (Tettigonia cantans)
 świerszcz polny (Gryllus campestris)
 turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa)
 konik pospolity (Chorthippus biguttulus)


Rzad : pluskwiaki (Hemiptera)
 wioślak (Corixa sp.)
 pluskolec pospolity (Notonecta glauca)
 płoszczyca szara (Nepa cinerea)
 topielnica (Ranatra linearis)
 nartnik powierzchniowiec (Gerris gibbifer)
 pluskwa domowa (Cimex lectularius)
 kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus)
 barczyniec owocowy (Carpocoris fuscispinus)
 strojnica baldaszkówka (Graphosoma lineatum)
 odorek jednobarwek (Palomena viridissima)
 piewik sp. (Cicadetta sp.)
 mszyca sp. (Aphis sp.)
 tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)
 mączlik szklarniowy (Trialeyrodes vaporariorum)
Rzad : wszy
 wesz głowowa (Pediculus capitis)
 wesz ubraniowa (Pediculus corporis)
Podgromada : owady o przeobrażeniu zupełnym (Holometabola)
Rzad : chrząszcze (Coleoptera)
 trzyszcz mały(Cicindela germanica)
 biegacz sp. (Carabus sp.)
 liszkarz sp. (Calosoma sp.)
 grabarz pospolity (Necrophorus vespillo)
 stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata)
 biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata)
 mącznik młynarek (Tenobrio molitor)
 chrząszcz majowy (Melolontha melolontha)
 jelonek rogacz (Lucanus cervus)
 żuk gnojowy (Geotrupes stercorarius)
 rohatyniec nosorożec (Oryctes nasicornis)
 kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo))
 tycz cieśla (Acanthocinus aedilis)
 cetyniec mniejszy (Myelophilus piniperda)
 wołek zbożowy (Calandra granaria)
 kornik drukarz (Ips typhographus)
 pływak żółtobrzeżek (Dytiscus marginalis)
 krętak pospolity (Gyrinussubstriatus)
 kałużnica czarnozielona (Hydrous piceus)
 świetlik świętojański (Lampyris noctiluca)
 omomiłek szary (Cantharis fusca)
 sprężyk sosnowiec (Elater sanguineus)
Rzad : łuskoskrzydłe (Lepidoptera)
 brudnica mniszka ( Lymantria monacha)
 barczatka sosnówka (Dendrolimus pini)
 rusałka pawik (Nymphalis io)
 owocówka jabłkóweczka (Ernarmonia pomonella)
 bielinek kapustnik (Pieris brassicae)
 paź królowej (Papilio machaon)
 listkowiec cytrynek (Gonepteryxrhamni)
 niepylak apollo (Parnassius apollo)
 mól ubraniowy (Trichophaga tapetiella)
Rzad : muchówki (Diptera)
 komar brzęczący (Culex pipiens)
 widliszek malaryczny (Anopheles maculipennis)
 bąk bydlęcy (Tabanus bovinus)
 bzyg pospolity (Syrphus ribessi)
 mucha domowa (Musca domestica)
Rzad : błonkówki (Hymenoptera)
 szerszeń (Vespa crabro)
 galasówka dębianka (Cynips quercusfolii)
 baryłkarz sp. (Apanteles sp.)
 trzmiel ziemny (Bombus terrestris)
 pszczoła miodna (Apis mellifera)
 mrówka rudnica (Formica rufa)
 osa pospolita (Paravespula vulgaris)

Rzad : pchły (Siphonaptera)
 pchła ludzka (Pulex irritans)
Rzad : siatkoskrzydłe(Neuroptera)
 mrówkolew pospolity (Myrmeleon formicarius)
 złotook pospolity (Chrysopa carnea)
Typ: pazurnice (Onychophora )
Typ: wrzęchy (Pentastomida )
Typ: niesporczaki (Tardigrada)
Typ: mięczaki (Mollusca)
Gromada : chitony (Polyplacophora)
Gromada : jednotarczowce (Monoplacophora)
Gromada : ślimaki (Gastropoda)
 ślimak winniczek (Helix pomatia)
 wstężyk ogrodowy (Cepaea hortensis)
 zaroślarka pospolita (Bradybaena fruticum)
 pomrów nadrzewny (Lehmannia marginata)
 pomrów czarniawy (Limax cinereoniger)
 błotniarka stawowa (Lymneae stagnalis)
 błotniarka moczarowa (Lymnaea truncatula)
 zatoczek rogowy (Planorbarius corneus)
Gromada : małże (Bivalvia)
 szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)
 racicznica zmienna (Dreissena zmienna)
 ostryga jadalna (Ostrea edulis)
 sercówka Lamarcka (Cerastoderma lamarckiana)
Gromada : głowonogi (Cephalopoda)
 amonity (Ammonidae)+
 belemnity (Belemnitida)+
 ośmiornica pospolita (Octopus vulgaris)
 łodzik piękny (Nautilus pompilius)
 mątwa zwyczajna (Sepia officinalis)
 kalmar (Loligo sp.)
Typ: kryzelnice (Phoronida)
Typ: mszywioły (Bryozoa)
Typ: ramienionogi (Brachiopoda)
WTÓRNOUSTE – (Deuterostomia)
Typ: szkarłupnie (Echinodermata)
Gromada : rozgwiazdy(Asteroidea)
 rozgwiazda pospolita (Asterias rubens)
 rozgwiazda grzebieniasta (Astropecten sp.)
Gromada : wężowidła(Ophiuroidea)
 wężowidło białe (Ophiura albida)
Gromada : jeżowce (Echinoidea)
 jeżowiec jadalny (Echinus esculentus)
Gromada : strzykwy(Holothuroidea)
 strzykwa (Holothuria sp.)
Gromada : liliowce(Crinoidea )
Typ: szczecioszczękie (Chaetognatha)
Typ: rurkoczułkowce (Pogonophora)
Typ: przedstrunowce (Protochordata)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut