profil

Inne powstania

poleca 75% 4 głosy

Wszystkich powstań, utrwalonych w polskiej literaturze, wymienić nie sposób, między innymi o powstaniach śląskich traktują liczne filmy, np. nakręcone przez Kazimierza Kutza.
Nie można też zapominać o innych zrywach patriotycznych, które znalazły żywe odbicie w tekstach kultury. Zamieszki z lat 70. i 80. znalazły odzwierciedlenie w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza, bunt Solidarności ukazał przewrotnie w groteskowej komedii Zawrócony Kazimierz Kutz, tragedię śląskich górników kopalni Wujek ten sam reżyser w filmie Śmierć jak kromka chleba.

Warto zobaczyć

filmy Dom, reż. Jan Łomnicki, Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda,Wierna rzeka, reż. Tadeusz Chmielewski, Pierścionek z orłem w koronie, reż. Andrzej Wajda, Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński, Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak, Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz – film osnuty wokół dramatycznych wydarzeń II powstania śląskiego z sierpnia 1920 roku – dzieje rodziny starego górnika, którego synowie walczą o polskość tej ziemi ; obrazy Aleksander Orłowski, Bitwa pod Racławicami, Jan Matejko, Kościuszko pod Racławicami, Maksymilian Gierymski, Patrol powstańczy, Artur Grottger, Pożegnanie powstańca, Stanisław Witkiewicz,Ranny powstaniec

Terminy do zapamiętania

idealizacja, język ezopowy (mowa ezopowa), naturalizm, patos, uwznioślenie

Zobacz też

bunt, rewolucja

Podoba się? Tak Nie