profil

Konfederacja barska

poleca 27% 26 głosów

Wiadomo, że w konfederacji barskiej brał udział bohater Pana Tadeusza, chluba zaścianka Dobrzyńskiego, Maciek nad Maćkami. Konfederatem barskim był też Cześnik Raptusiewicz, bohater Zemsty Aleksandra Fredry, i Ksawery Horsztyński – tytułowy (choć nie główny) bohater nieukończonego dramatu Juliusza Słowackiego (Horsztyński). O dniach konfederacji barskiej mówi też inny dramat Słowackiego– Ksiądz Marek. Córka rabina z Baru, Żydówka, karczmarka Judyta przyjmuje od księdza Marka potajemny chrzest i przybiera na nim imię Salomei. Gdy jednak gwałtownik Kosakowski nastaje na jej cnotę, zabija obrońcę panny – Starościca i starego ojca. Dziewczyna, powodowana gniewem wobec Polaków i katolików, zdradza Rosjanom potajemne przejście do Baru. Przerażona efektami swej zdrady wyznaje winy pojmanemu przez wrogów księdzu Markowi. Gdy ten jednak wybacza jej winy, ulega szaleństwu i mści się na Moskalach, podpalając szpitale... Nastroje konfederatów utrwalił Słowacki we wzorowanej na autentycznej pieśni konfederackiej Pieśni konfederatów:

Nigdy z królami nie będziem w aliansach
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi;
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
my na ordynansach, Słudzy Maryi.

(Juliusz Słowacki, Ksiądz Marek)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta