profil

Struktura terytorialno - administracyjna

drukuj
poleca 41% 27 głosów

Państwa unitarne – struktura państwa jest wewnętrznie jednolita. Cechami charakterystycznymi państwa tego typu są: jednolity system prawny, jednolite obywatelstwo,jednorodny system najważniejszych organów państwowych, podział kraju na jednostki administracyjno-terytorialne podporządkowane organom centralnym i nieposiadające politycznej samodzielności. Państwa unitarne mogą występować w dwóch odmianach:

Rodzaje państw unitarnych

Państwa złożone – w tym systemie części składowe zachowują pełen lub ograniczony zakres suwerenności. Państwa złożone mogą występować w różnych formach:

Rodzaje państw złożonych

Przydatne hasło? Tak Nie