profil

Funkcje komórki

poleca 27% 98 głosów

Przejawem życia komórek są zachodzące w ich wnętrzu procesy przemiany materii. Komórki mają zdolność do wzrostu i podziału. W organizmie wielokomórkowym ich współpraca koordynowana dzięki wzajemnej komunikacji warunkuje prawidłowy rozwój.

poleca 49% 27 głosów

Podział komórki

Każda komórka powstaje przez podział komórki już istniejącej. Proces ten umożliwia powstawanie nowych organizmów: jednokomórkowych i wielokomórkowych oraz wzrost i rozwój organizmów wielokomórkowych. Przy podziale komórki następuje najpierw podział jej materiału genetycznego, a potem odbywa się podział cytoplazmy. Jeśli podział materiału genetycznego zachodzi w sposób bezpośredni, przez przewężenie jądra (lub jak u prokariontów samych nitek DNA), mówimy o amitozie . Natomiast podział...

poleca 45% 18 głosów

Metabolizm komórki

Żywe organizmy są zdolne do istnienia dzięki ciągłemu dopływowi materii i energii. Organizmy autotroficzne fotosyntetyzujące wykorzystują światło słoneczne, a chemosyntetyzujące – energię z utleniania prostych związków do syntezy złożonych związków organicznych. Z kolei organizmy heterotroficzne pobierają te związki jako pożywienie. Zmagazynowana w związkach chemicznych energia jest następnie wykorzystywana przez komórki do pełnienia przez nie podstawowych funkcji życiowych, takich jak...

poleca 31% 39 głosów

Transport substancji

Każda żywa komórka wymaga ciągłego dopływu z zewnątrz różnych substancji potrzebnych do zaspokojenia jej potrzeb. Równocześnie wydziela wytworzone przez siebie substancje ważne dla procesów życiowych, a także usuwa substancje zbędne, zachowując przy tym ściśle określony skład substancji w swoim wnętrzu. Wszystkie te substancje przenikają przez błonę komórkową oraz transportowane są w obrębie komórki. Przechodzenie substancji przez półprzepuszczalne błony uzależnione jest od ich...

poleca 76% 41 głosów

Sygnalizacja międzykomórkowa

Umożliwia odbieranie przez komórkę sygnałów z zewnątrz i odpowiadanie na te sygnały poprzez aktywację w komórce istniejącego już białka lub jego syntezę. Komórki porozumiewają się za pomocą różnorodnych cząsteczek sygnałowych, które są rozpoznawane przez określone receptory. Istnieją następujące sposoby przesyłania informacji przez komórki: – sygnalizacja endokrynna poprzez hormony wydzielane do krwi i przez nią przenoszone; – sygnalizacja parakrynna przez cząsteczki sygnałowe...

poleca 68% 25 głosów

Ruch komórki

Ruch komórek uwidocznia się na różnych poziomach organizacji żywej materii. Obserwuje się np. skurcz mięśni, pracę serca, poruszające się plemniki i makrofagi, a także organizmy jednokomórkowe. W obrębie komórki przemieszczają się organelle komórkowe, pęcherzyki transportujące różne substancje, chromosomy przy udziale wrzeciona podziałowego. U podłoża każdego z tych rodzajów ruchu leżą procesy zachodzące na poziomie molekularnym, a warunkowane obecnością białek motorycznych. Białka te po...

poleca 68% 122 głosów

Połączenia między komórkami

Komórki prokariotyczne lub eukariotyczne mogą stanowić samodzielny organizm, spełniający wszystkie czynności życiowe. Mogą też jako komórki eukariotyczne budować organizmy wielokomórkowe, w których zorganizowane są w zespoły zwane tkankami. Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji. Wzajemna współpraca między komórkami wymaga łączności między nimi. Komórki roślinne otoczone sztywnymi celulozowymi ścianami komórkowymi,...

Podoba się? Tak Nie