profil

Transport substancji

poleca 31% 39 głosów

Każda żywa komórka wymaga ciągłego dopływu z zewnątrz różnych substancji potrzebnych do zaspokojenia jej potrzeb. Równocześnie wydziela wytworzone przez siebie substancje ważne dla procesów życiowych, a także usuwa substancje zbędne, zachowując przy tym ściśle określony skład substancji w swoim wnętrzu. Wszystkie te substancje przenikają przez błonę komórkową oraz transportowane są w obrębie komórki.

Przechodzenie substancji przez półprzepuszczalne błony uzależnione jest od ich rozpuszczalności w tłuszczach, wielkości cząsteczek oraz posiadanego ładunku. Odbywa się to poprzez wchłanianie substancji lub w specjalnych pęcherzykach utworzonych z błony.

Istnieją dwa mechanizmy transportu przez błonę umożliwiające przemieszczanie substancji:
– transport bierny – bez udziału energii,
– transport czynny – wymagający wydatku energii.

Zapamiętaj

Istnieją dwa mechanizmy transportu przez błonę umożliwiające wchłanianie substancji: transport bierny – bez udziału energii,oraz czynny– wymagający wydatku energii.

poleca 72% 81 głosów

Transport bierny

Transport bierny odbywa się zgodnie z gradientem stężeń na drodze dyfuzji prostej, osmozy oraz tzw. dyfuzji ułatwionej. Dyfuzja prosta to proces polegający na samorzutnym ruchu cząstek w celu wyrównania ich stężeń. W komórce dyfuzja prowadzi do wyrównania stężeń substancji po obu stronach błony komórkowej. Na drodze dyfuzji przechodzą przez błonę substancje o niewielkich, obojętnych cząsteczkach (np. gazy) oraz substancje rozpuszczalne w tłuszczach (np. kwasy tłuszczowe, etanol,...

poleca 53% 36 głosów

Transport czynny

Transport czynny odbywa się wbrew gradientowi stężeń i napięcia istniejącego w poprzek błony. Dokonywany jest za pośrednictwem tzw. pomp . Tworzące je kompleksy białkowe przenoszą substancje (jony oraz większe cząsteczki, jak np. glukozę i aminokwasy) dzięki energii najczęściej pochodzącej z hydrolizy ATP. Przykładem jest pompa sodowo-potasowa, która uczestniczy w utrzymaniu równowagi osmotycznej komórki oraz utrzymuje nierównomierne rozmieszczenie jonów Na + i K + po obu stronach błony...

Podoba się? Tak Nie