profil

Podział komórki

poleca 49% 27 głosów

Każda komórka powstaje przez podział komórki już istniejącej. Proces ten umożliwia powstawanie nowych organizmów: jednokomórkowych i wielokomórkowych oraz wzrost i rozwój organizmów wielokomórkowych.

Przy podziale komórki następuje najpierw podział jej materiału genetycznego, a potem odbywa się podział cytoplazmy. Jeśli podział materiału genetycznego zachodzi w sposób bezpośredni, przez przewężenie jądra (lub jak u prokariontów samych nitek DNA), mówimy o amitozie. Natomiast podział jądra pośredni, z wyróżnicowaniem się chromosomów, to mitoza lub mejoza (w zależności od zachowania diploidalnej liczby chromosomów lub ich redukcji do liczby haploidalnej). Podział jądra to kariokineza. Podział cytoplazmy to cytokineza.

Zapamiętaj

Podział materiału genetycznego:
→ bezpośredni
– amitoza
→ pośredni
– mitoza
– mejoza
Przy podziale komórki następuje najpierw podział jej materiału genetycznego, a potem odbywa się podział cytoplazmy. Podział jądra to kariokineza. Podział cytoplazmy to cytokineza.

poleca 63% 154 głosów

Mitoza

Jest podziałem jądra komórkowego, prowadzącym do powstania dwóch identycznych jąder, a następnie dwóch identycznych komórek potomnych o takim samym zespole chromosomów jak w jądrze komórki wyjściowej. Warunkuje stałość zespołu czynników dziedzicznych w powstających komórkach somatycznych organizmu. Składa się z jednego cyklu podziałowego. W przebiegu mitozy można wyróżnić cztery fazy o charakterystycznej sekwencji zdarzeń. Mitoza: a – interfaza; b – profaza; c, d – metafaza; e –...

poleca 63% 45 głosów

Mejoza

Jest podziałem jądra (a potem całej komórki), w czasie którego następuje zmniejszenie się liczby chromosomów o połowę. Zachodzi wyłącznie w komórkach macierzystych gamet (zwierzęta) i zarodników (rośliny, grzyby) (komórki te mają oczywiście dipolidalną liczbę chromosomów). Składa się z dwóch cykli podziałowych, między którymi nie zachodzi replikacja DNA i z których każdy składa się z czterech faz. Mejoza zapewnia zmienność organizmów dzięki crossingover oraz niezależnej (losowej) segregacji...

poleca 69% 38 głosów

Cykl komórkowy

Cykl komórkowy obejmuje wzrost i podział komórki. Rozpoczyna się po podziale jądra i cytokinezie, czyli fazie M . Po zakończeniu fazy M komórka wchodzi w interfazę, podczas której przygotowuje się do następnego podziału mitotycznego. W czasie tej części cyklu komórkowego wyróżnia się trzy fazy. Cykl komórkowy Podczas fazy G 1 następuje wzrost komórki uwarunkowany intensywnym wytwarzaniem materiałów budulcowych. Komórka osiąga rozmiary sprzed podziału. Niektóre z komórek po...

Podoba się? Tak Nie