profil

Połączenia między komórkami

drukuj
poleca 69% 110 głosów

Komórki prokariotyczne lub eukariotyczne mogą stanowić samodzielny organizm, spełniający wszystkie czynności życiowe. Mogą też jako komórki eukariotyczne budować organizmy wielokomórkowe, w których zorganizowane są w zespoły zwane tkankami.

Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji. Wzajemna współpraca między komórkami wymaga łączności między nimi.

Komórki roślinne otoczone sztywnymi celulozowymi ścianami komórkowymi, wzmocnionymi w starszych komórkach przez warstwy innych substancji spaja blaszka środkowa, zbudowana z substancji pektynowych. Tam, gdzie blaszka środkowa ulega rozpuszczeniu, tworzą się wypełnione powietrzem przestwory międzykomórkowe. Protoplasty komórek są ze sobą jednak połączone za pośrednictwem maleńkich kanalików komunikacyjnych, zwanych plazmodesmami. Przez każdą plazmodesmę otoczoną błoną komórkową przenika pasmo cytoplazmy, w którym obecne są cienkie rureczki pochodzące z retikulum endoplazmatycznego. W przypadku dużego zgrubienia ścian komórkowych, plazmodesmy powstają w obrębie stykających się ze sobą jamek, utworzonych w ścianach sąsiadujących komórek i przylegających do siebie.

U zwierząt komórki pozbawione ściany komórkowej łączy bardziej lub mniej obfita substancja międzykomórkowa. Występują też połączenia międzykomórkowe, wśród których połączenia komunikacyjne umożliwiają kontakt między komórkami, pełniąc podobną rolę, jak plazmodesmy w tkankach roślinnych. Natomiast desmosomy oraz połączenia zwierające utworzone przez białkowe wypustki silnie spajają sąsiadujące komórki, a połączenia zamykające (charakterystyczne dla nabłonków) uszczelniają przestrzenie między komórkami.

Zapamiętaj

Rodzaje połączeń międzykomórkowych u zwierząt:
– Połączenia mechaniczne umożliwiają mechaniczne powiązanie stykających się ze sobą komórek (desmosomy)
– Połączenia barierowe uszczelniają przestrzeń międzykomórkową (połączenia zwierające oraz zamykające)
– Połączenia komunikacyjne umożliwiają kontakt międzykomórkami poprzez wymianę substancji (złącza szczelinowe).

Przydatne hasło? Tak Nie