profil

Funkcje komórki

poleca 26% 39 głosów

Przejawem życia komórek są zachodzące w ich wnętrzu procesy przemiany materii. Komórki mają zdolność do wzrostu i podziału.

poleca 72% 89 głosów

Podział komórki

Każda komórka powstaje przez podział komórki już istniejącej. Proces ten umożliwia powstawanie nowych organizmów oraz wzrost i rozwój. Przy podziale komórki następuje najpierw podział jej materiału genetycznego, a potem odbywa się podział cytoplazmy. Podział jądra to kariokineza. Podział cytoplazmy to cytokineza. Mitoza jest podziałem jądra komórkowego, prowadzącym do powstania dwóch identycznych jąder, a następnie dwóch identycznych komórek potomnych, o takim samym zespole chromosomów...

poleca 25% 12 głosów

Metabolizm komórki

Żywe organizmy są zdolne do istnienia dzięki ciągłemu dopływowi materii i energii. Całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energii, zachodzących w żywych komórkach, określany jest jako metabolizm . W metabolizmie wyróżnia się dwa kierunki przemian. Anabolizm to przemiany endoergiczne, które prowadzą do powstania związków złożonych, o wyższym poziomie energetycznym niż związki, z których powstały, np. fotosynteza. Katabolizm to przemiany egzoergiczne, w wyniku...

poleca 26% 35 głosów

Transport substancji

Każda żywa komórka wymaga ciągłego dopływu z zewnątrz różnych substancji. Równocześnie wydziela wytworzone przez siebie substancje ważne dla procesów życiowych. Wszystkie te substancje przenikają przez błonę komórkową oraz transportowane są w obrębie komórki. Istnieją dwa mechanizmy transportu przez błonę umożliwiające wchłanianie substancji: transport bierny – bez udziału energii oraz czynny – wymagający wydatku energii. Transport bierny odbywa się zgodnie z gradientem stężeń na drodze...

poleca 100% 2 głosy

Sygnalizacja międzykomórkowa

Umożliwia odbieranie przez komórkę sygnałów z zewnątrz i odpowiadanie na te sygnały poprzez aktywację w komórce istniejącego już białka lub jego syntezę. Komórki porozumiewają się za pomocą różnorodnych cząsteczek sygnalizacyjnych, które są rozpoznawane przez określone receptory. Istnieje kilka sposobów przesyłania informacji przez komórki: sygnalizacja endokrynna poprzez hormony wydzielane do krwi i przez nią przenoszone, sygnalizacja parakrynna przez cząsteczki sygnałowe dyfundujące w...

Podoba się? Tak Nie