profil

Budowa komórki

poleca 58% 33 głosów

Komórka jest elementarną jednostką strukturalną żywych organizmów, która wykazuje wszystkie właściwości istot żywych, dzięki zachodzącym w niej przemianom materii i energii. Jest najmniejszym żywym układem, jaki może stanowić samodzielny organizm lub wchodzić w skład organizmu wielokomórkowego. Wielkość komórki waha się od 10 do 100 μm, choć u niektórych bakterii może wynosić poniżej 1 μm, albo osiągać pokaźne rozmiary, np. jaja ptaków, włókna sklerenchymatyczne u niektórych roślin, wypustki komórek nerwowych o mikroskopijnej grubości, ale długości do 1,5 m (u dużych zwierząt). Kształt komórki może być także różny: kulisty, wrzecionowaty, rozgałęziony, rurkowaty. Współcześnie żyjące komórki wywodzą się od wspólnej prakomórki, stąd mają podobny plan budowy, choć różnią się stopniem złożoności. Podstawowymi składnikami każdej komórki są: cytoplazma, materiał genetyczny oraz błona plazmatyczna. Wyróżnia się komórki eukariotyczne oraz komórki prokariotyczne.

Zapamiętaj

Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek. Komórka jest najmniejszą jednostką strukturalną i funkcjonalną organizmu zdolną do przeprowadzania funkcji życiowych dzięki znajdującym się w niej strukturom

poleca 58% 83 głosów

Komórka eukariotyczna

Zbudowana jest z cytoplazmy zawierającej wyodrębnione jądro oraz liczne organella komórkowe. Otoczona jest błoną cytoplazmatyczną, a u roślin, grzybów i części protistów dodatkowo jeszcze ścianą komórkową. Komórka zwierzęca (wg Podbielkowski, 1976) Komórka roślinna (wg Alberts, 1999)

poleca 45% 29 głosów

Komórka prokariotyczna

Komórka prokariotyczna ma prostszą budowę od komórki eukariotycznej i jest od niej mniejsza (0,5-10 μm). Zawiera materiał jądrowy w postaci najczęściej kolistej cząsteczki DNA, zlokalizowanej w rejonie cytoplazmy określanym mianem nukleoidu . Taka cząsteczka DNA, zwana genofore m , połączona jest z niewielką ilością białek. Ponadto w komórkach bakteryjnych mogą znajdować się cząsteczki DNA pozachromosomowego, czyli plazmidy. Komórka prokariotyczna otoczona jest błoną...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści