profil

Lipidy (tłuszczowce)

poleca 36% 17 głosów

Są estrami wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi jedno lub wielowodorotlenowych. Dzielą się na proste (zbudowane z węgla, wodoru, tlenu) oraz złożone (zawierają dodatkowo inne pierwiastki — najczęściej fosfor i azot). Wspólną cechą lipidów jest ich charakter hydrofobowy.

Zapamiętaj

Masło kakaowe ma konsystencję stałą, gdyż mimo że jest pochodzenia roślinnego przewagę w nim stanowią kwasy tłuszczowe nasycone. Natomiast tran, mimo że pochodzi od wielorybów zawiera przewagę kwasów tłuszczowych nienasyconych.

poleca 49% 81 głosów

Tłuszcze proste

Tłuszcze proste obejmują tłuszcze właściwe i woski. W tłuszczach właściwych (trójglicerydach) alkoholem jest glicerol. Ich właściwości zależą od długości łańcucha węglowodorowego w kwasach tłuszczowych (najczęściej o parzystej liczbie atomów węgla) oraz obecności wiązań podwójnych. W skład tłuszczów mogą wchodzić trzy reszty tego samego kwasu tłuszczowego lub różnych kwasów. Najczęściej są to: z kwasów nasyconych – kwas palmitynowy C 15 H 31 COOH, kwas stearynowy C 17 H 35 COOH, a z...

poleca 69% 138 głosów

Tłuszcze złożone

Tłuszcze złożone Składają się z kwasów tłuszczowych, alkoholi oraz innych związków. Fosfolipidy zawierają resztę kwasu fosforowego (V). W fosfolipidach błonowych przyłączone do glicerolu dwie reszty kwasów tłuszczowych tworzą tzw. „ogon” o charakterze hydrofobowym. Reszta kwasu fosforowego (V), do którego często dołącza się jeszcze komponenta azotowa (np. cholina), tworzy hydrofilową „główkę”. Hydrofilowo-hydrofobowy układ cząsteczki fosfolipidu umożliwia określoną orientację...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta