profil

Jak napisać rozprawkę?

poleca 87% 112 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Definicja rozprawki

za Słownikiem Języka Polskiego PWN:
pisemna praca szkolna, w której uczeń ma uzasadnić jakąś tezę

Cechy rozprawki


- jest refleksją na zadany temat
- ma przedstawić przebieg rozumowania i odpowiedzieć na zadane w temacie pytanie
- składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia
- wymaga objęcia stanowiska za lub przeciw i uzasadnienia

Typy rozprawki


Rozprawka dedukcyjna (z tezą):
na wstępie formułujemy tezę, w rozwinięciu przedstawiamy argumenty, a w zakończeniu ją potwierdzamy, np:

TEZA: Palenie szkodzi zdrowiu.

ARGUMENTY: wpływa negatywnie na układ krążenia i oddechowy, tytoń zawiera substancje kancerogenne, uzależnia, powoduje wcześniejsze starzenie się skóry;

POTWIERDZENIE TEZY: Liczne badania dowodzą, że palenie jest szkodliwe jest dla zdrowia.

Rozprawka indukcyjna (z hipotezą):
na wstępie stawiamy hipotezę (przypuszczenie), następnie w zależności czy się zgadzamy, czy nie, piszemy argumenty za lub przeciw; jeśli nie jesteśmy pewni piszemy zarówno argumenty za, jak i przeciw i w zakończeniu stawiamy tezę, która wydaje się być bardziej wiarygodna, np:

HIPOTEZA: Czy gry komputerowe są szkodliwe dla dzieci i młodzieży?

ARGUMENTY ZA: uzależniają, zbyt długie siedzenie przed komputerem powoduje wady wzroku i postawy, wywołują agresję;

ARGUMENTY PRZECIW: mogą pełnić funkcję edukacyjną, poprawiają koordynację ruchowo-przestrzenną, uczą współpracy, poprawiają refleks;

TEZA: Gry komputerowe przy przestrzeganiu zasad dotyczących wieku i ograniczeń czasowych związanych z dostępem do komputera nie muszą być szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci. Mogą przyczyniać się do rozwijania różnych kompetencji.

Jak napisać rozprawkę?


1. Ustosunkuj się do podanej tezy - określ, czy się z nią zgadzasz czy nie.
2. Przygotuj listę argumentów, skorzystaj z różnych zasobów - własnych doświadczeń, literatury, opracowań naukowych i oceń ich ważność, wybierz te “najmocniejsze”. Argumenty powinny być rzeczowe.
3. Napisz plan rozprawki i określ kolejność argumentów.
4. Trzymaj się zasad kompozycji:
- wstęp: podaj tezę lub hipotezę
- rozwinięcie: podaj argumenty (jeśli jest to rozprawka z tezą) i kontrargumenty (jeśli z hipotezą)
- zakończenie wypowiedzi: potwierdź tezę (rozprawka dedukcyjna) lub ją sformułuj (rozprawka indukcyjna);
5. Pisząc rozprawkę wypowiadaj się w pierwszej osobie.
6. Nie zapomnij o akapitach.
7. Rozróżnij argument od przykładu. Argument to ogólna myśl, a przykład (np. bohater literacki) go potwierdza:

Pożyteczne sformułowania


Wstęp:
z tezą:
- Moim zdaniem
- Według mnie
- Zgadzam się z poglądem, że
- Myślę, że

z hipotezą:
- Przypuszczam
- Zastanawiam się
- Chciałbym rozważyć problem

Argumentacja:
- Zacznę od
- Kolejnym przykładem
- Pierwszym argumentem potwierdzającym słuszność tezy
- Kolejnym argumentem

Zakończenie:
- Reasumując
- Z moich argumentów wynika
- Wracając jeszcze raz do tezy
- Podzielam pogląd, że
- Na podstawie przytoczonych argumentów uważam, że

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Materiał opracowany przez redakcję

Czas czytania: 2 minuty