profil

Jak napisać przemówienie?

poleca 87% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Definicja przemówienia

za Słownikiem Języka Polskiego PWN:
oficjalna wypowiedź okolicznościowa skierowana do jakiegoś zgromadzenia

Cechy przemówienia


- jest to forma wypowiedzi mówionej
- jest poświęcone jakimś uroczystościom/okolicznościom
- osoba, która wygłasza przemówienie zwraca się bezpośrednio do odbiorcy
- musi być logiczne i spójne
- podczas wygłaszania przemówienia ważny jest ton głosu, jego modulacja oraz gestykulacja
- zawiera powtórzenia istotnych kwestii, aby je zaakcentować
- mówca powinien nawiązać kontakt ze słuchaczami
- nie powinno być zbyt długie; słuchacz jest w stanie skupić się na treści przez ok. 15 minut

Jak napisać przemówienie?


1. Przed wystąpieniem opracuj temat - zgromadź odpowiednie argumenty, przeanalizuj fakty, odwołuj się do konkretnych przykładów.
2. Określ do jakiej grupy słuchaczy będziesz się zwracać. Od tego zależy styl twojego przemówienia.
3. Określ z jakiej okazji będziesz wygłaszać przemówienie.
4. Pamiętaj o kompozycji: we wstępie nakreśl temat wypowiedzi w taki sposób, aby zainteresować swoich odbiorców, w rozwinięciu przytocz argumenty i kontrargumenty dla swoich przeciwników, a w zakończeniu zrób podsumowanie wywodu i zakończ dobrą puentą.
5. Zwracaj się bezpośrednio do słuchaczy.
6. Stosuj perswazyjny ton.
7. Stosuj pytania retoryczne.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Materiał opracowany przez redakcję

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata