profil

Jak napisać sprawozdanie?

poleca b/d

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Definicja sprawozdania


za Słownikiem Języka Polskiego PWN:
przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś

Rodzaje sprawozdania:


- reportażowe, np. z wycieczki, z jakiejś uroczystości
- sprawozdanie-recenzja, np. z wyjścia do kina, teatru, filharmonii
- sprawozdanie-protokół, np. z przebiegu spotkania, lekcji

Cechy sprawozdania


- przedstawia zdarzenia w porządku chronologicznym
- jest obiektywne, opisuje zaistniałe i prawdziwe zdarzenia
- powinno być konkretne, zawierać najważniejsze informacje - czego dotyczy, czas, miejsce, kto brał udział itp.
- jest pisane z perspektywy świadka
- powinno być zwięzłe (nie zawiera rozbudowanej akcji)
- w odróżnieniu od relacji, sprawozdanie dotyczy wydarzeń przeszłych, zakończonych

Jak napisać sprawozdanie?


1. Określ temat sprawozdania, odpowiedz na pytania, typu: kto coś organizował? kiedy? dlaczego? kto brał udział? w jakim czasie?
2. Nakreśl tło.
3. Przedstaw zdarzenia (poszczególne etapy) w kolejności chronologicznej.
4. Zakończ podsumowaniem i ewentualnie dodaj swój komentarz.
5. Na końcu tekstu z prawej strony złóż swój podpis, a z lewej datę i miejsce.

Przykładowe sprawozdanie


Sprawozdanie z wyborów do samorządu klasy 6B

1 października 2020 roku odbyły się w klasie 6B w szkole podstawowej nr 56 im. J. Tuwima w Kielcach wybory do samorządu klasowego. Swoją kandydaturę zgłosiło 5 uczniów: Julia Nowak, Izabela Rymanowska, Andrzej Białek, Tomasz Kania i Jakub Wronka. Wybory odbyły się podczas godziny wychowawczej i trwały całą godzinę lekcyjną. Podczas wyborów byli obecni wszyscy uczniowie klasy 6B - 10 chłopców i 8 dziewcząt.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała wychowawczyni klasy - Pani Aneta Kowalska. Sekretarzem odpowiedzialnym za zliczanie głosów został Mateusz Drabski.

Wybory rozpoczęły się od krótkiej autoprezentacji kandydatów i odpowiedzi na pytania zadawane przez resztę klasy. Następnie przeprowadzono tajne głosowanie. Każdy uczeń napisał na kartce imię i nazwisko kandydata, na którego chciał oddać głos, poczym Mateusz zebrał kartki i przeliczył głosy razem z panią wychowawczynią. 10 minut później pani Aneta ogłosiła wyniki. Okazało się, że Iza i Jakub otrzymali tyle samo głosów, a trzecie miejsce zajęła Julia. Pani Aneta zaproponowała, aby zarówno Iza, jak i Jakub pełnili funkcję przewodniczącego. Iza w pierwszym semestrze, a Kuba w drugim. Skarbnikiem została Julia. Oboje kandydatów zgodziło się na proponowane rozwiązanie.

Wybory w klasie 6B przebiegły sprawnie, bez zakłóceń i sporów. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy byli zadowoleni, że będą mieć swoich “reprezentantów” w samorządzie. Cała klasa była zgodna, że wybór Julii na skarbnika jest w 100 procentach trafny, bo jest najlepsza z matematyki i dobrze zorganizowana, toteż w klasowej kasie nie będzie manka. 

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Materiał opracowany przez redakcję

Czas czytania: 2 minuty