profil

Na podstawie załączonego fragmentu „Widzenia ks. Piotra” oraz znajomości III części „Dziadów” omów zjawisko polskiego romantycznego mesjanizmu.

poleca 85% 107 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Adam Mickiewicz

?Dziady? Adama Mickiewicza, są dziełem dramatu narodowego. Klęska powstania listopadowego była początkiem pojawienia się mesjanizmu w literaturze z epoki romantyzmu. Dzieje kolejnego rozbioru Polski opisana została w III części ?Dziadów? Adama Mickiewicza. Utwór miał na celu uświadomienie czytelnikowi sytuację w Polsce. Natchnieniem autora było wydarzenie powstania listopadowego i poczucie winy za brak uczestnictwa w tymże powstaniu.
Pojęcie mesjanizmu wywodzi się z religii judaistycznej. Jest o nim mowa w Starym Testamencie. Wywodzi się od Mesjasza, na którego przyjście czekał Izrael. Mesjanizm możemy również odnaleźć w Nowym Testamencie, gdzie za Mesjasza (w wierze chrześcijańskiej) uważa się naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Mesjanizm jest to utożsamianie się z osobą Mesjasza, który ofiaruje siebie dla dobra ogółu. Mickiewicz przypisuję to pojęcie narodowi polskiemu, który w ?Widzeniu księdza Piotra? utożsamiany jest z postacią biblijnego Chrystusa. Opisuje ból i cierpienie, które odczuwają Polacy. Największym przejawem polskiego mesjanizmu w utworze jest scena V ? ?Widzenia księdza Piotra?. Bóg zsyła widzenie na pełnego pokory bernardyna. Składa się ono z trzech obrazów.
Dzieje Polski są w jakimś stopniu powtórzeniem losów cierpiącego Chrystusa.
Ksiądz Piotr jako pierwszy obraz widzi męczeństwo młodzieży polskiej, zsyłkę na Syberię, która porównana zostaje do drogi krzyżowej. Młodzież polska zesłana zostaje w głąb Rosji. Można to porównać do biblijnej rzezi niewiniątek.
Drugim obrazem jest męka narodu polskiego. Mickiewicz porównuje dzieje Polski do męczeńskiej śmierci Chrystusa. Polska musi umrzeć i zmartwychwstać po to, by inne kraje stały się wolne. Następnym elementem tego obrazu jest Francja, która wciela się w rolę Piłata. Najpierw deklaruje pomoc dla Polski, później umywa ręce, ponieważ nie chce się narażać Austrii, Rosji i Prusom. Piłat również obmył sobie ręce na znak, że nie bierze odpowiedzialności za wyrok.
Krzyż, do którego przybito Jezusa to rozbiory. Trzy ramiona to trzy państwa zaborcze.
Trzecim, ostatnim już obrazem księdza Piotra jest zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa. Polska zmartwychwstała, podniosła się z upadku.
Mickiewicz w swych dziełach mocno podkreślił polski mesjanizm. Polska ?ofiarowała? się dla innych narodów. Pomogła im podnieść się z upadku i pokazała, że cierpienie ma sens. Chrystus swoim zmartwychwstaniem dodał nam sił w walce o dobro,
o odrodzenie się naszego kraju.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata