profil

Odwołując się do załączonego fragmentu "Granicy" Zofii Nałkowskiej i znanej Ci sceny zakończenia "Przedwiośnia" scharakteryzuj postawy życiowe głównych bohaterów tych powieści.

poleca 85% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Stefan Żeromski

Nałkowska w ?Granicy? przedstawia rozważania na temat istoty człowieczeństwa. Pierwsze z nasuwających się pytań to zagadnienie dotyczące poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek i jak kształtuje się jego osobowość.
Problemy kształtowania się charakteru i osobowości zostały przedstawione na przykładzie losów Zenona Zimbiewicza.
Ziembiewicz to bohater, żyjący w przekonaniu suwerenności i niezależności. Twierdzi, że sam wpływa na swój charakter i losy, że sam decyduje o swoich poczynaniach.
Młody Zenon jest osobą o ugruntowanych poglądach. Jednak jako jednostka, ze swymi zasadami i cechami charakteru oraz szlachetnymi intencjami, zderzy się ze światem ? świat ten wywrze na niego wpływ ? wpływ środowiska, społeczeństwa kultury i innych płaszczyzn życia zbiorowego. To wszystko zmieni go.
Żeromski w ?Przedwiośniu? zastanawia się nad sensem rewolucji. Kolejne jej etapy obrazuje na losach Cezarego Baryki.
Cezary jako dziecko, żył w szczęśliwej, kochającej się rodzinie. Jego życie było niewinne. Gdy jednak jego ojciec wyjechał na wojnę, Cezary zmienił się, nie czując żadnego respektu przed matką, gdyż to właśnie ojciec był jego jedynym autorytetem. Czas spędzał na zabawach i swawolach. Jego matka ukrywała przed mężem poczynania syna
?Przedwiośnie? obrazuje trzy koncepcje rewolucji. Pierwszą z nich była wizja ?szklanych domów?, przedstawiona Cezaremu przez ojca, podczas podróży pociągiem do Polski. Ojciec mówił Cezaremu o Polsce jako o kraju dostatnim, niemalże utopijnym. Jednak zaraz po przejechaniu przez granice wizja ojca legła w gruzach. Cezary zobaczył biedę społeczeństwa. Utopijna wizja ojca zderzyła się z brutalną rzeczywistością.
Kolejną koncepcja była pozytywistyczna wizja Szymona Gajowca. Miała się ona opierać na reformach rządu, a nie na krwawych rewoltach. Szymon Gajowiec w swoich książkach tworzył swoiste statystyki dotyczące ofiar rewolucji. Wiedział, że w kraju są potrzebne zmiany, jednak nie mogą się one odbywać na drodze walk.
Ostatnią, już koncepcją rewolucji stał się komunizm. Ostatnia scena ?przedwiośnia? opisuje pochód robotników z Cezarym na czele. Nie można jednak stwierdzić, czy przewodniczy on temu pochodowi, prawdopodobnie przed nim ucieka.
W załączonym fragmencie ?Granicy? również mamy do czynienia z ucieczką przed tłumem. Jest ona spowodowana strachem głównego bohatera wywołanym świadomością zła, którego się dopuszał przesuwając cały czas swoje granice moralne, jak sądził, dla dobra ogółu. Zenon widząc swoje odbicie w lustrze zaczyna rozumieć, że cale jego życie jest złudzeniem, do czego doprowadziło go przekraczanie kolejnych granic moralnych. Dręczyły go wyrzuty sumienia, czuł się wewnętrznie rozdarty, przepełniało go poczucie winy, które starał się zagłuszyć ciągłym usprawiedliwianiem się i zrzucaniem winy na innych, nie wytrzymał ? popełnił samobójstwo ? takie rozwiązanie było dla niego, jak sądził, jedynym wyjściem.
Zarówno Nałkowska jak i Żeromski stworzyli wybitne dzieła w których losy bohaterów skupiają się na poszukiwaniu drogi. Jednak jest między nimi zasadnicza różnica. Mianowicie Cezary zdaje sobie sprawę z tego, co robi, mimo iż nie można go nazwać bohaterem całkowicie pozytywnym ? między innymi przez jego liczne romanse. Zdawał sobie sprawę z tego, że w Polsce potrzebne są zmiany. Ostatnia scena jest symboliczna, idzie na czele pochodu, a jednak idzie z boku. Symbolizuje to, że w kraju muszą być zmiany, jednak nie mogą się odbywać na drodze narzucanych zewnątrz schematów, lecz należy stworzyć coś zupełnie nowego.
Ziembiewicz, mimo że chciał żyć zgodnie z zasadą ?być uczciwym?, pod wpływem ogółu zmieniał, swoje przekonania, ?zmieniał twarze?, co gorsza, o wszelkie zło oskarżał innych. Załączony fragment opisuje głównego bohatera, który uświadamia sobie, kim tak naprawdę jest. Wyrzuty sumienia, których nie da się niczym zatrzeć doprowadzają go do całkowitej klęski, patrząc w okno zrozumiał, że jego życie jest tylko pustym złudzeniem. Fałszywą marą?.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata