profil

Renesans - Informacje Ogólne

poleca 84% 1819 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ramy czasowe:
a) Włochy od początku XIV w. do połowy XVI w.
b)Europa Zachodnia koniec XV w. do końca XVI w.
c) Polska pierwsze zwiastuny nowej epoki pojawiły się już w XV w. , rozkwit przypada na wiek XVI zaś schyłek epoki to początek XVII wieku

Pochodzenie nazwy:
Nazwa epoki ma źródła francuskie (z fr. renaissance - odrodzenie) Renesans to odrodzenie ideałów, poglądów, koncepcji zawartych w dziełach antycznych

Główne prądy epoki:
-> humanizm - był najważniejszym prądem umysłowym renesansu. Stawiał człowieka w centrum zainteresowań. Hasłem humanistów stały się słowa przekazane przez starożytnego pisarza rzymskiego Terencjusza: " Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce"
-> reformacja - ruch zmierzajcy do przebudowy instytucji kościoła ( Kalwin, Luter)

Opozycja renesansu wobec średniowiecza:
-> wzrost znaczenia sławy doczesnej i pośmiertnej twórców
-> nowy stosunek do spraw ziemskich - afirmacja życia doczesnego
-> średniowieczne "memento mori" ostaje wyparte przez epikurejskie "carpe diem"
-> upowszechnienie książki czego następstwem było podniesienie wiedzy
-> wzrost poczucia świadomości narodowej, spadek znaczenia łaciny

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury