profil

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-19
poleca 85% 1295 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta. Korzystając z ogólnego wzoru na prędkość

można w ruchu jednostajnym prostoliniowym zapisać

gdzie:
- prędkość chwilowa
V - wartość wektora prędkości (szybkość)
- przemieszczenie
s - droga pokonana przez ciało w czasie t
t - czas

W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość jest równa stosunkowi przebytej drogi do czasu.

Prędkość jest wektorem, więc ma cztery cechy:
- kierunek
- zwrot
- wartość
- punkt przyłożenia

Cechy ruchu jednostajnego prostoliniowego
- Kierunek i zwrot wektora prędkości jest stały
- Wartość prędkości jest stała
- Prędkość średnia równa jest prędkości chwilowej
- Przyspieszenie jest równe zeru
- Wektor przesunięcia (zmiana wektora położenia) jest równy drodze pokonanej przez ciało

Zgodnie z I zasadą dynamiki, warunkiem koniecznym, aby ciało poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym jest brak działania na nie sił lub równoważenie się sił działających.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata