profil

Ruch jednostajnie przyspieszony

poleca 53% 699 głosów

Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const.

Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem prostoliniowym, czyli ruchem, w którym wartość prędkości jest równa szybkości.

Stała wartość przyspieszenia oznacza, że w ciągu każdej sekundy szybkość (wartość prędkości) wzrasta o tyle samo:

Wzór na wartość przyspieszenia

We wzorze v0 oznacza szybkość początkową (w chwili t = 0), a v oznacza szybkość po czasie t. W takim ruchu wartość przyspieszenia średniego jest równa wartości przyspieszenia w każdej chwili czasu (chwilowego).

W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie nie zmienia się, co na wykresie przedstawia się w następujący sposób:

Wartość przyspiesznia w ruchu jednostajnie przyspieszonym

poleca 49% 66 głosów

Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Szybkość w tym ruchu rośnie w miarę upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v 0 + a · t. Jest to równanie kierunkowe prostej y = a x + b , w którym wyrazem wolnym jest szybkość początkowa v 0 , a stałe przyspieszenie spełnia rolę współczynnika kierunkowego prostej.

poleca 40% 182 głosów

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Droga w tym ruchu rośnie wraz z upływem czasu zgodnie ze wzorem: Jest to równanie paraboli y = ax 2 + bx + c, w którym c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o ramionach skierowanych do góry (większy od zera współczynnik przy t 2 ) i przechodzącą przez początek układu współrzędnych (dla t = 0 mamy s = 0). Wykres pokazuje, że droga przebyta w dowolnej sekundzie jest większa od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie....

Podoba się? Tak Nie