profil

Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu

poleca 69% 141 głosów

Okres – T [s] Okres to czas, w którym zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr.
Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń (liczba całkowita lub ułamek) wykonanych w czasie jednej sekundy:Wzór na częstotliwość w  ruchu jednostajnym po okręgu
Stąd: v=2πr⋅f.


Szybkość kątowa – ω [s–1]
Szybkość kątowa
Szybkość kątowa to stosunek kąta zakreślonego przez wektor wodzący do czasu, w którym ten kąt został zakreślony:
Wzór na szybkość kątową w ruchu jednostajnym po okręgu
Prędkość kątowa – ω
Zwrot wektora ω wyznaczony jest przez to, w którą stronę przesuwa się śruba prawoskrętna obracana zgodnie z kierunkiem ruchu ciała po okręgu.
Prędkość kątowa
Prędkość kątowa to wektor, którego wartość jest równa szybkości kątowej. Jego kierunek leży na osi obrotu, a zwrot zależy od tego, w którą stronę porusza się ciało. Wyznaczamy go za pomocą reguły śruby prawoskrętnej.
Związek między szybkością kątową i liniową w ruchu po okręgu Ponieważ
Związek między szybkością kątową i liniową w ruchu po okręgu
to: v = ω • r.
Moment pędu – L
Moment pędu
Moment pędu to wektor, który jest iloczynem wektorowym wektora wodzącego r i pędu p:
Wzór na moment pędu w ruchu jednostajnym po okręgu
Zgodnie z właściwościami iloczynu wektorowego kierunek wektora momentu pędu jest prostopadły do płaszczyzny, w której leżą wektory r i p. Zwrot wyznacza reguła śruby prawoskrętnej (patrz rys. 1.14.), a jego wartość wynosi: L=r⋅p⋅sinα.
W ruchu po okręgu α = 90o i dlatego
Wzór na moment pędu
Przyspieszenie dośrodkowe – ad
Przyśpieszenie dośrodkowe
Przyspieszenie dośrodkowe to wektor, którego kierunek wyznaczony jest przez promień okręgu, a zwrot jest zorientowany do środka okręgu. Jego wartość zależy od szybkości oraz od promienia okręgu zgodnie ze wzorem:
Wzór na przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu

 

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty

Spis treści