profil

Ruch jednostajny prostoliniowy (przyspieszony)

poleca 75% 2181 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruchem jednostajnym , prostoliniowym nazywamy ruch którego torem jest linia prosta , w jednakowych odstępach czasu ciało doznaje jednakowych przesunięc , prędkosc ma wartosc stałą a droga jest wprost proprcjonalna do czasu .

Ruchem jednostajnym - ze stałą prędkoscia poruszaja sie wskazówki zegara , ziemia w układzie słonecznym .

Ruchem jednostajnie prostoliniowym przyspieszonym nazywamy ruch , którego torem jest linia prosta , droga zwiększa się proporcjonalnie do kwadratu czasu , przyrost prędkosci w kolejnych sekundach ma wartosc stała i przyspieszenie ma wartosc stała.

W ruchu jednostajnym przyspieszonym prostoliniowym , odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach maja sie do siebie tak jak kolejne liczby nieparzyste .

Przyspieszenie - jest wektorem predkosci ktorego kierunke i wzrot jest zgodny z kierunkiem i wzrotem wektora predkosci.Jest to stosunek przyrostu predkosci do przyrostu czasu w jakim ten przyrost nastepuje.

Podoba się? Tak Nie
Rozkład materiału