profil

Ruch jednostajny prostoliniowy

poleca 47% 237 głosów

Nazwa tego ruchu wskazuje na prostoliniowy kształt toru i na niezmienność wektora prędkości: V=const.

Oznacza to, że wektor prędkości w czasie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać się po linii prostej bez zmiany zwrotu. Ponieważ w takim ruchu wartość przemieszczenia AB jest równa drodze s, to wartość prędkości jest równa szybkości i możemy wyrazić ją wzorem:

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

przy założeniu, że czas początkowy t0 , w którym zaczynamy obserwować ruch, wynosi zero i kiedy Δt=t−t0=t. Należy też zauważyć, że szybkość średnia w tym ruchu jest równa szybkości chwilowej w dowolnej chwili czasu.

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Droga jest w tym ruchu liniową funkcją czasu wyrażoną wzorem: s = v · t.
Jest to funkcja typu y = a · x, w której stałym parametrem jest szybkość (wartość prędkości).

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym

W ruchu jednostajnym prostoliniowym szybkość nie zmienia się, co na wykresie przedstawia się następująco:

Szybkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Drogę można obliczyć jako pole figury utworzonej przez wykres zależności szybkości od czasu.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta