profil

Porównanie postawy św. Franciszka i św. Aleksego.

poleca 84% 1182 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okres średniowiecza jest pełen wzorów, co do zachowania się człowieka. Mogą to być wzorce świętego, rycerza, władcy oraz wzór ascety.

Człowiek który postanawia porzucić swój dorobek, aby stać się świętym. Świadomie przyjmował na siebie cierpienia cielesne w celu udoskonalenia swojej duszy. Św. Aleksy i św. Franciszek to dwaj odmienne osoby oddającego się ascezie.

Aleksy opuścił swój dom, rodzinę i żonę w noc poślubną. Postanowił poświecić całe swoje życie Bogu. Stał się żebrakiem, nierozpoznanym przez własnych rodziców, wrócić do rodzinnego miasta. Zamieszkał pod schodami swojego bogatego domu. Tam cierpiał i był upokarzany przez nieświadomych najbliższych, w ten sposób przybliżał się do Boga. Gdy nadszedł jego koniec napisał list do swojej żony, opisując w nim swój żywot. Św. Aleksy zrezygnował z wszystkiego co posiadał. Poświecił swoje bogactwo dla uzyskania życia wiecznego. Ciało było dla niego zbędne i tylko duszy poświęcał uwagę. Aleksy odizolował się od świata materialnego i również od świata ludzi.

Inaczej pojmował to św. Franciszek z Asyżu. On tez porzucił swój majątek, kobietę i to wszystko dlatego by oddać się w całości Bogu. Jednak nie zapomniał on o swoich braciach i siostrach. Głosił miłość nie tylko do Boga, ale też do tego co żyjące - do stworzenia Bożego. Tak jak św. Aleksy, zrezygnował on z bogactw i dobrodziejstw tego świata. Nie umartwiał się tak jak św. Aleksy. Żył przepełniony miłością do bliźnich i świata.

Niekiedy pojawiają się pewne różnice między św. Aleksym a św. Franciszkiem. Św. Franciszek uczy miłości do tego, co stworzył Bóg, a Aleksy do tego, co przybliża do Niego. Obaj mieli rożne podejście do ludzi Aleksy odrzucił ich i wybrał życie w samotności. Nie przejmował się tym, jak zareagują najbliżsi na jego odejście. Aleksy darował ludziom szczęście wieczne. Św. Franciszek natomiast starał się nie zapominać o braciach. Żył dla niech by im pomagać. Pomagał najbardziej potrzebującym.

Te cechy również dzielą św. Franciszka od reszty z grupy średniowiecznych ascetów, widać to nie tylko po jego cechach charakteru, ale również od podejścia do całego świata.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Gramatyka i formy wypowiedzi