profil

konfrontacja

poleca 100% 1 głos

‘porównanie, postawienie przeciwników twarzą w twarz’; od XVIII w.; pochodzi od łac. confrontatio (< confrontare ‘być naprzeciw czegoś’)

poleca b/d

konfrontacyjny

‘rozwiązujący coś drogą konfrontacji, dążący do konfrontacji’; od XX w.

poleca b/d

konfrontować

‘porównywać, zestawiać; przeciwstawiać sobie’; od XVII w.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści