profil

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku

poleca 83% 1545 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Odsiecz wiedeńska

* 1620 rok; za panowania w Polsce Zygmunta III Wazy; Bitwa pod Cecorą, gdzie polskie wojska pod wodzą hetmana Stefana Żółkiewskiego poniosły klęskę.

ZA PANOWANIA W POLSCE MICHAŁA KORYBUTA WIŚNIOWIECKIEGO:
* 1621 rok; pokój w Chocimiu (hetman Jan Karol Chodkiewicz)

* 1672 rok; pokój w Buczaczu (hetman Jan Sobieski)

* 1673 rok; zwycięska dla Polski bitwa pod Chocimiem (hetman Jan Sobieski)

ZA PANOWANIA JANA III SOBIESKIEGO:
* 1675 rok; Lwów; zwycięstwo Polaków (hetman Jan Sobieski)

* 1679 rok; Rozejm na zasadzie stanu posiadania

* 1683 rok; Odsiecz wiedeńska zwycięska dla Polski (hetman Jan Sobieski)

* 1699 rok; Pokój w Karłowicach

Podoba się? Tak Nie