profil

Wojny Polski w XVII wieku

poleca 83% 2344 głosów

Powstanie Chmielnickiego

Wojny polsko - szwedzkie w XVII wieku


- 1600 początek wojen o Inflanty
- 1605 bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo wojsk polskich)
- 1611 rozejm polsko szwedzki, Polksa obroniła Inflanty
- 1621 atak wojsk szwedzkich na Inflanty
- 1622 rozejm w Mitawie, Polska traci Inflanty
- 1626 atak wojsk szwedzkich na Pomorze i Prusy Książęce
- 1627 bitwa morska pod Oliwą (zwycięstwo wojsk polskich)
- 1629 bitwa pod Trzciną; hetman Stanisław Koniecpolski; rozejm w Starym Targu
- 1635 rozejm w Sztumskiej Wsi; Szwedzi opuszczają Pomorze Gdańskie i Prusy Książęce
- 1655 Potop Szwedzki, obrona Jasnej Góry
- 1656 bitwa pod Warką (zwycięstwo wojsk polskich) Stefan Czarniecki; Układ w Randot - rozbiór Polski
- 1657 traktaty Welawsko - Bydgoskie; Brandenburgia wycofuje się z poparcia Szwedów, elektor Brandenburgii uzyskuje suwerenność Prusów Książęcych
- 1658 wojska polskie wspomagają Danię
- 1660 3 maja pokój w Oliwie, Szwedzi zyskali Inflanty, Polska: Kurlandia, obroniła Pomorze Gdańskie i musiała zaakceptować niezależność Prusów Książęcych

Wojny polsko - rosyjskie w XVII wieku


- 1609 początek wojen
- 1610 bitwa pod Kłuszynem; hetman Stanisław Żółkiewicz
- 1612 powstanie antypolskie ma Kremlu (Dymitr Pożarski i Kuźma Minin)
- 1613 koniec Wielkiej Smuty, nowym carem rosyjskim jest Michał Frodorowicz Romanow
- 1619 rozejm w Dywilnie
- 1632 - 1634 wojna z Rosją; pokój w Polanowie; Polska zatrzymała ziemię: smoleńską, czernihowską i siewierską.
- 1654 ugoda z Rosją w Perejsławiu; uchwalenie zjednoczenia Ukrainy lewobrzeżnej z Rosją
- 1655 tryumf wojsk polskich pod Ochmatowem
- 1660 ugoda Cudnowska; pokonanie 50 tys. Armii moskiewskiej
- 1667 Rozejm andruszowski
- 1686 pokój Grzymułtowskiego (traktat Grzymułtowskiego) zawarty między Polską i Rosją.

Wojny polsko - tureckie w XVII wieku


- 1620 klęska wojsk polskich pod Cecorą, śmierć Stanisłwa Żółkowskiego
- 1621 obrona Chocimia, zawarcie pokoju z Turcją
- 1672 Traktat pokojowy w Buczaczu
- 1673 Bitwa pod Chocimiem, hetman Jan Sobieski (zwycięstwo wojsk polskich)
- 1676 traktat pokojowy z Turkami w Żurawnie; przywrócenie Polsce części utraconych ziem z wyjątkiem twierdzy w Kamieńcu Podolskim
- 1683 przystąpienie Polski do ligi antytureckiej, zawiązanie sojuszu zaczepno - odpornego z Austrią
- 1699 w Karłowicach zawarto pokój z Turcją (król August II Mocny); Polska odzyskała Kamieniec Podolski, Podole i część prawobrzeżnej Ukrainy

Wojny polsko - ukraińskie w XVII wieku


- 1648 wbuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego; bitwa pod Żółtymi Wodami, gdzie wojska polskie pod wodzą Stefana Potockiego poniosły klęskę
- 1649 wojna na Ukrainie; Przekupienie przez króla polskiego chana Islam Gireja, który był przeciwnikiem powstania silnego państwa ukraińskiego
- 1651 Bitwa pod Beresteczkiem; armiaa polska (60 tys.) pod dowództwem Jana Kazimierza zadała klęskę wojskom kozackim (100 tys.). Bitwa uważana za jedną z największych zwycięstw w historii Polski
- 1654 ugoda z Rosją w Perejsławiu; uchwalenie zjednoczenia Ukrainy lewobrzeżnej z Rosją
- 1660 odmowa działań wojennych
- 1667 rozejm andruszowki
- 1686 traktat pokojowy w Moskwie

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy

a przyczyny skutki najważniejsze daty najważniejsi ludzie

idealne na ściąge

super !!!

dla mnie bomba tego wlasnie szukalem!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata