profil

Wojny Polski w XVII wieku

drukuj
satysfakcja 75 % 418 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku

• 1600 początek wojen o Inflanty
• 1605 bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo wojsk polskich)
• 1611 rozejm polsko szwedzki, Polksa obroniła Inflanty
• 1621 atak wojsk szwedzkich na Inflanty
• 1622 rozejm w Mitawie, Polska traci Inflanty
• 1626 atak wojsk szwedzkich na Pomorze i Prusy Książęce
• 1627 bitwa morska pod Oliwą (zwycięstwo wojsk polskich)
• 1629 bitwa pod Trzciną; hetman Stanisław Koniecpolski; rozejm w Starym Targu
• 1635 rozejm w Sztumskiej Wsi; Szwedzi opuszczają Pomorze Gdańskie i Prusy Książęce
• 1655 Potop Szwedzki, obrona Jasnej Góry
• 1656 bitwa pod Warką (zwycięstwo wojsk polskich) Stefan Czarniecki; Układ w Randot – rozbiór Polski
• 1657 traktaty Welawsko – Bydgoskie; Brandenburgia wycofuje się z poparcia Szwedów, elektor Brandenburgii uzyskuje suwerenność Prusów Książęcych
• 1658 wojska polskie wspomagają Danię
• 1660 3 maja pokój w Oliwie, Szwedzi zyskali Inflanty, Polska: Kurlandia, obroniła Pomorze Gdańskie i musiała zaakceptować niezależność Prusów Książęcych

Wojny polsko- rosyjskie w XVII wieku

• 1609 początek wojen
• 1610 bitwa pod Kłuszynem; hetman Stanisław Żółkiewicz
• 1612 powstanie antypolskie ma Kremlu (Dymitr Pożarski i Kuźma Minin)
• 1613 koniec Wielkiej Smuty, nowym carem rosyjskim jest Michał Frodorowicz Romanow
• 1619 rozejm w Dywilnie
• 1632 – 1634 wojna z Rosją; pokój w Polanowie; Polska zatrzymała ziemię: smoleńską, czernihowską i siewierską.
• 1654 ugoda z Rosją w Perejsławiu; uchwalenie zjednoczenia Ukrainy lewobrzeżnej z Rosją
• 1655 tryumf wojsk polskich pod Ochmatowem
• 1660 ugoda Cudnowska; pokonanie 50 tys. Armii moskiewskiej
• 1667 Rozejm andruszowski
• 1686 pokój Grzymułtowskiego (traktat Grzymułtowskiego) zawarty między Polską i Rosją.

Wojny polsko – tureckie w XVII wieku
• 1620 klęska wojsk polskich pod Cecorą, śmierć Stanisłwa Żółkowskiego
• 1621 obrona Chocimia, zawarcie pokoju z Turcją
• 1672 Traktat pokojowy w Buczaczu
• 1673 Bitwa pod Chocimiem, hetman Jan Sobieski (zwycięstwo wojsk polskich)
• 1676 traktat pokojowy z

Turkami w Żurawnie; przywrócenie Polsce części utraconych ziem z wyjątkiem twierdzy w Kamieńcu Podolskim
• 1683 przystąpienie Polski do ligi antytureckiej, zawiązanie sojuszu zaczepno – odpornego z Austrią
• 1699 w Karłowicach zawarto pokój z Turcją (król August II Mocny); Polska odzyskała Kamieniec Podolski, Podole i część prawobrzeżnej Ukrainy

Wojny polsko – ukraińskie w XVII wieku
• 1648 wbuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego; bitwa pod Żółtymi Wodami, gdzie wojska polskie pod wodzą Stefana Potockiego poniosły klęskę
• 1649 wojna na Ukrainie; Przekupienie przez króla polskiego chana Islam Gireja, który był przeciwnikiem powstania silnego państwa ukraińskiego
• 1651 Bitwa pod Beresteczkiem; armiaa polska (60 tys.) pod dowództwem Jana Kazimierza zadała klęskę wojskom kozackim (100 tys.). Bitwa uważana za jedną z największych zwycięstw w historii Polski
• 1654 ugoda z Rosją w Perejsławiu; uchwalenie zjednoczenia Ukrainy lewobrzeżnej z Rosją
• 1660 odmowa działań wojennych
• 1667 rozejm andruszowki
• 1686 traktat pokojowy w Moskwie


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
30.3.2011 (21:14)

a przyczyny skutki najważniejsze daty najważniejsi ludzie

14.2.2011 (18:56)

idealne na ściąge

super !!!

19.11.2007 (20:26)

dla mnie bomba tego wlasnie szukalem!