profil

Gleby strefowe

poleca 79% 1060 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gleby strefowe (uzależnione od strefy klimatycznej i od rodzaju roślinności na niej rosnących)
- gleby brunatne i płowe, w Polsce areał wynosi 55%, skała macierzysta to glina, piasek lub żwir. Występuje pod lasami liściastymi i mieszanymi. Zawiera znaczny poziom próchnicy, (wys. na pojezierzach, nizinie śląskiej i wyż. małopolskiej), w profilu glebowym wyróżniamy warstwę brunatną w wyniku wytrącenia żelaza.
- gleba bielicowa, 25% areału. Pod lasami iglastymi, skała macierzysta to piasek ze żwirem, uboga warstwa próchnicza nie nadająca sie do uprawy. Wykorzystywana pod pastwiska i zalesienia. Występują 2 wyraźne pasy na przemian szare i białe.
- gleba czarnoziem, 1% areału, bardzo gruba warstwa próchnicy, skała macierzysta to less. Występuje na wyż. lubelskiej, przedpolu sudeckim w kotlinach karpackich.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona