profil

Procesy Endogeniczne

poleca 86% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Endogeniczne-wewnętrzne Egzogeniczne (zewnętrzne). W zależności od budowy geologicznej, oraz sposobu powstawania wyróżnia się 3 rodz gór: FAŁDOWE 1. gromadzenie osadów w geosynkilnie 2. Fałdowanie gromadzonych osadów na skutek nacisku bocznych płyt litosfery 3. Wypiętrzenie pofałdowanych osadów ZRĘBOWE- tworzą się na obszarach silnie pociętych uskokami(jest to przesunięcie warstw skalnych wzdłuż powierzchni pęknięcia Sudety) WULKANICZNE (mogą występować pojedynczo lub w grupach


Trzęsieniami ziemi nazywamy gwałtowne uwolnienie znacznej ilości energii mechanicznej nagromadzonej w skałach skorupy ziemskiej lub górnego płaszcza. HIPOCENTRUM (ognisko) miejsce w głębi ziemi, w którym wyzwolona została energia odpowiedzialna za trzęsienia ziemi. EPICENTRUM ośrodek trzęsienia ziemi położony bezpośrednio nad hipocentrum na powierzchni ziemi. OBSZARY SEJSMICZNE wokół pacyficzny, alpejskie pasma fałdowe, grzbiety śródoceaniczne oraz basen morza karaibskiego OBSZARY PENESEJSMICZNE strefy starych górotworów paleozoicznych, min masyw centralny, Harz, ural, Wielki góry wododziałowe, przedalpejskie pasma górskie europy środkowej. ASEJSMICZNE prekambryjskie kratony, dno oceanu. ZJAWISKA PLUTONICZNE polegaja na lokalnym upłynnianiu skał w głebi litosfery, wnikaniu, powstałej w ten sposób magmy w nadległe skały oraz krystalizacji skał pod powierzchnią ziemi MAGMA jest to płynny stop, w skład którego wchodzą między innymi krzemionka, tlenki glinu, żelaza, magnezu, wapnia oraz wiele innych związków chemicznych
INTRUZJE MAGMOWE są to ciała skalne występujące w obrębie skał starczych powstające w wyniku krzepnięcia magmy w otoczeniu istniejących już w skał PODSTAWOOWE TYPY INTRUZJI MAGMOWYCH: intruzje niezgodne: batolity, dajki intruzje zgodne: żyły pokładowe

ZJAWISKA WULKANICZNE polegaja na wydostaniu się lawy i substancji towarzyszących nad powierzchnią ziemi LAWA jest to magma która wydostawszy się na powierzchnię utraciła większość skał lotnych (odgazowana magma) ERUPCJE CENTRALNE przebiegają punktowo, lawa wydobywa się przez pojedynczy otwór-krater ERUPCJA SZCZELINOWA lawa wydobywa się wzdłuż szczelin, mają spokojny przebieg KALDERA rodzaj stożka wulkanicznego-rozległe obniżenie powstałe na skutek wysadzenia szczytowej części stożka PRODUKTY wybuchu wulkanu stałe (piroklastyczne) : bomba wulkaniczna, pisaki, popioły Ciekłe lawa: LAWA ZASADOWA uboga w krzemionkę, a bogata w tlenki magnezu i żelaza, jest ciężka oraz cechuje się niską lepkością LAWA KWAŚNA bogata w krzemionkę lepka i gęsta płynie wolno i tworzy krótkie strumienie o wysokich brzegach PUMEKS powstaje z lepkiej lawy zawierającej dużo składników lotnych Jest on bardzo lekki i porowaty WULKANY EKSPLOZYWNE wyrzucają jedynie materiał piroklastyczny oraz gazy wybuchają gwałtownie LAWOWE wyrzucają głównie lawę, prowadzą do formowania się wysokich i stromych stożków kopułowych TARCZOWE stoki tych wulkanów mają nachylenie ok. 5* STAROWULKANY (mieszane) stanowią większość wulkanów na obszarach lądowych, wybuchają gwałtownie i tworzą wysokie smukłe stożki o nachyleniu 20-30* POSTWULKANICZNE są to wygasłe wulkany w których utrzymują się procesy postwulkaniczne GEJZERY są to gorące cyklicznie wyrzucające parę i wodę źródła, występujące na obszarach wulkanicznych POZYTYWNE Na popiołach i tufach wulkanicznych powstają bardzo żyzne gleby, skały wulkaniczne stanowią cenny surowiec budowlany i drogowy. W otoczeniu czynnych wulkanów powstają złoża siarki rodzimej, w podłożu towarzysza im rudy miedzi i inne surowce

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy