profil

Procesy górotwórcze

drukuj
poleca 48% 21 głosów

Procesy górotwórcze albo orogenetyczne to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej, w trakcie których:

a) następuje sfałdowanie wcześniej nagromadzonych osadów oraz ich wypiętrzenie – efektem jest powstanie gór o charakterze fałdowym;
b) w obszarach o „usztywnionej”, niepodlegającej fałdowaniu skorupie ziemskiej, ruchy orogenetyczne powodują powstawanie spękań i uskoków, w efekcie pionowych wypiętrzeń sztywnych bloków – tworzą się góry o charakterze zrębowym.

Przydatne hasło? Tak Nie