profil

Procesy Endogeniczne

drukuj
poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

-Ruchy izostatyczne- pionowe ruchy bloków skorupy ziemskiej dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej. Równowaga skorupy ziemskiej może ulec zaburzeniom wskutek obciążenia lub odciążenia - zaburzenie równowagi wywołuje ruch izostatyczny. Czynnikami obciążającymi skorupę ziemską mogą być grube pokrywy lodowe, wzrost ilości wody w zbiornikach wodnych lub zwiększona akumulacja osadów w basenach morskich. Odciążenie skorupy ziemskiej może być wynikiem topnienia pokrywy lądolodu, zmniejszania się ilości wody w zbiornikach jeziornych lub morskich i niszczenia przez siły egzogeniczne obszarów kontynentalnych.
-Ruchy lądotwórcze- powolne, długotrwałe, pionowe ruchy skorupy ziemskiej powodujące wydźwignięcie lądu lub obniżanie dna oceanicznego. Są to więc ruchy wahadłowe: niejednokrotnie na tym samym obszarze występowało na przemian podnoszenie i obniżanie. Dowodem na istnienie ruchów epejrogenicznych są między innymi regresje i transgresje płytkich mórz, jak też różna wysokość nad poziomem morza różnowiekowych teras morskich. Przyczyną tych ruchów są procesy magmowe.
-Ruchy górotwórcze- prowadzące do powstania gór fałdowych, wskutek działania silnych nacisków poziomych. W zależności od powstawania i budowy wyróżnia się:
1. Fałdowe - tworzą się wskutek sfałdowania mas skalnych: Himalaje, Alpy, Karpaty, Pireneje, Andy, Atlas.
2. Zrębowe - powstają wskutek pionowych przemieszczeń wzdłuż uskoków skalnych: Ural, Harz, Sudety.
3. Wulkaniczne - są wynikiem erupcji wulkanicznych: góry Kamczatki, Islandii, Japonii.
-Trzęsienia ziemi- krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej w wyniku nagłych przesunięć mas skalnych wewnątrz litosfery. Duża koncentracja trzęsień ziemi na obszarach oceanicznych jest związana z podwodnymi łańcuchami górskimi. W groźnej strefie dużej aktywności sejsmicznej żyją mieszkańcy północnych wybrzeży Morza Śródziemnego, Włoch, Grecji, Półwyspu Bałkańskiego i Pirenejskiego.Przyczyny:kolizje płyt litosfery, zapadanie się pustych przestrzeni wewnątrz ziemi, wypłukiwanie wapnia przez wodę.
-Wulkanizm- związany jest z przebiciem i wydobywaniem się magmy i innych produktów stałych i gazowych z głębi Ziemi na jej powierzchnię. Przyczyny: obszar krawędzi płyt litosfery, gdzie procesy wywołujące kolizje są szczególnie aktywne;Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
20.12.2007 (09:45)

troche mało, ale dzieki