profil

Biblia, Księgi Hioba i Koheleta, psalmy i parabole - ściąga

poleca 85% 1128 głosów

Teksty kultury