profil

Stary Testament

poleca 42% 131 głosów

Księga Hioba – historia tytułowego bohatera jest opowieścią o tym, czego człowiek się najbardziej boi – biedy, choroby i śmierci najbliższych, oraz o niezawinionych nieszczęściach.Wyłania się z niej morał, że lepiej jest być bogobojnym i uczciwym człowiekiem, bo tylko taka osoba umie w cierpieniu odnaleźć sens i zaufać Bogu.

Księga Koheleta – słynna ze względu na filozoficzny wydźwięk i przedstawienie wszystkiego, co ziemskie jako„marności nad marnościami”, bo „wszystko z prochu powstało i do prochu powraca”.

Księga Psalmów – według tradycji jej autorem jest Dawid, ale naprawdę pisało je wielu autorów. Wielokrotnie tłumaczone, m.in. przez Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza.

Księga Rodzaju – zawiera kosmogonię biblijną, czyli opis stworzenia świata i człowieka, losy Adama i Ewy oraz Kaina i Abla. Zawiera też historię Sodomy i Gomory oraz dzieje Jakuba i jego syna, Józefa.

Pieśń nad Pieśniami – czyli „najdoskonalsza pieśń”. Treść tego poematu o miłości nie donosi się bezpośrednio do Boga, ale wyrazy, jakimi autor określa Oblubieńca i Oblubienicę, przypominają o Stwórcy i narodzie wybranym w ujęciu proroków Starego Testamentu – Ozeasza, Jeremiasza, Ezechiela i Izajasza.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta