profil

Kosmonautyk, prawo keplera I-III, swobodny ruch ciał, predkość kosmiczna I i II

poleca 85% 196 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.)Ruch poziomy jest złożeniem z dwóch ruchów jednostajnego prostoliniowego w poziomie, jednostajnie zmiennego w pionie.
V=Vs+Vh
czas spadania z wysokości h jest taki sam jak czas pokonania drogi w poziomie czyli zasiegu. H=gt2/2 => t =pierw2h/g
s=v*t s=z=v0*t =v0pier2h/g
wzór na zasieg

2.) ciało spada swobodnie gdy: jeżeli jedną siłą działająca na nie jest siła grawitacji; jeżeli ciało porusza się na niedużej wysokości, nie zdąży się rozpędzić; ciało znajdować się będzie w ruchu jednostajnie przyspieszonym, bez prędkości początkowej.
Czas spadania z wysokości: h=gt2/2 t=pierw2h/g
Zjaka prędkością uderzy ciało o ziemie jeżeli spada z wysokości h? v =gt=g pierw2h/g =pierw2hg2/g=pie2hg
3.) ruch pionowy do góry: jest to ruch jednostajnie opóźniony do uzyskania wysokości maksymalnej i całkowitego wytracenia prędkości. Ciało się na moment zatrzyma a następnie swobodnie spada w dół. Prędkość jaką uzyska ciało tuż nad ziemią jest równa prędkości jaką mu nadano
4.) rzut pionowy w dół: ciału znajdującemu się na pewnej wysokości nadajemy prędkość skierowaną w dół i odbywa się ruch jednostajnie przyspieszony.
5.) I prędkość kosmiczna dotyczy ruchu ciał po orbicie kołowej a II prędkość dotyczy ciał, które wystrzelone z Ziemi już na nią nigdy nie wrócą bez działania dodatkowych sił. I prędkość kosmiczna to taka prędkość którą nadajemy ciału w kierunku poziomym do ziemi i efektem tej prędkości jest ruch ciała po orbicie kołowej. Krążenie ciała po okręgu wymaga działania na to ciało siły w tym przypadku pełni siła grawitacyjna. Fr=Fg => mv2/r= GMm/r 2 Fr=mar=mv2/r
M-masa ziemi; m-masa satelity; r promień okręgu, po którym krąży satelita; v- prędkość satelity Vi= pierGM/r
6.) prawo Keplera prawo rządzące ruchem planet system Klaudiusza Ptolemeusza II w p n e system geocentryczny (deferent, epicykl); system Kopernika heliocentryczny; Johannes Kepler- wszystkie planety poruszają się po orbitach eliptycznych w jednym z ognisk elipsy znajduje się słońce
7.) II prawo Keplera prędkość pola każdej planety z osobna jest prędkością stałą. V=s/t p.liniowa; ω=α/t p kątowa; vp=P/t p polowa oznacza to że promień wodzący planety zakreśla w takich samych przedziałach czasowych także samo pole. S1>S2 planeta w ruchu rocznym porusza się z różną prędkością liniową. Największa prędkość osiąga w pkt p(peryhelium) a najmniejszą w pkt A (aphelium) w przypadku ziemi prędkośc w peryhelium wynosi 30,3 km/s a w aphelium 29,3 km/s Vśr= 30 km/s gdyby ruch był po okręgu
8.) II prawo Keplera stosunek kwadratu okresu obiegu planet do sześcianu ich średnich odległości od słońca jest stały T2/a3=const T-okres obiegu planety wokół słońca; a – srednia odległość planety od słońca WNIOSEK: im planety SA dalej od słońca tym poruszają się wolniej.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty