profil

Oddziaływania grawitacjne

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Oddziaływania grawitacyjne. F=G*Mm
r2

Prawo grawitacji każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie silami grawitacji o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu mas obu ciał a odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między nimi.

G - stała grawitacji (6,67 *10 -11Nm2/kg2)

Pierwsza prędkość kosmiczna to prędkość, jaka musimy nadać ciału w kierunku poziomym, aby okrążało Ziemi (inną planetę) w minimalnej odległości.

Prędkość orbitalna V=√GM/r

I Prawo Keplera: Planety krążą po elipsach i w jednym z ognisk elipsy znajduje się słońce.
II Prawo Keplera: Promień wiodący planety zakreśla w równych odstępach czasu równe pola.
III Prawo Keplera: Kwadraty okresów obiegów planet dookoła słońca są proporcjonalne do sześcianu średniej odległości planet od słońca.

Prawo Coulomba każde dwa ładunki przyciągają się lub odpychają silami o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu wartości tych ładunków odwrotnie proporcjonalnych do kwadratu odległości między nimi. Siła wzajemnego oddziaływania ładunków zależy od ośrodka w którym ładunki się znajdują.
F= k Q1*Q2
r2

Indukcja elektrostatyczna. Zjawisko indukcji elektrostatycznej polega na przemieszczeniu się elektronów swobodnych w obrębie przewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.Prawo zachowania ładunku W układzie izolowanym suma ładunków nie ulega zmianie

Siła Lorentza siła z jaką pole elektromagnetyczne działa na poruszającą się cząstkę naładowaną.

Zwrot siły Lorentza działającej na cząstkę naładowaną dodatnio określa reguła lewej dłoni. Dla cząstki naładowanej ujemnie stosujemy regułę lewej dłoni i zwrot siły zmieniamy na przeciwny.

Ładunki poruszające się w polu magnetycznym oddziaływają na siebie siłami Kulomba oraz siłami Lorentza. Oddziaływania elektromagnetyczne występują pomiędzy ładunkami poruszającymi się. Indukcja elektromagnetyczna to zjawisko pojawienia się prądu indukcyjnego indukcyjnego obwiodzie zamknietnym w skutek zmian pola magnetycznego obejmowanego obwodem. Kierunek prądu indukcyjnego określa reguła Lenza – prąd indukcyjny ma taki kierunek, ze wytworzone przez niego pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie, która go wywolala

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta