profil

Rolnictwo

poleca 83% 1607 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo- dział gospodarki obejmujący uprawę roślin i chów zwierząt oraz wstępną obróbką produktów rolnych.

Funkcje rolnictwa:
- ekonomiczna- dostarczanie żywności dla ludzi, paszy dla zwierząt i surowców dla przemysłu
- społeczna- stwarzanie miejsc pracy
- przestrzenna- kształtowanie i zmienianie krajobrazu

Rodzaje rolnictwa:
- żarowo- odłogowe
- tradycyjne
- rynkowe
- pasterstwo koczownicze

Czynniki rozwoju rolnictwa:
-przyrodnicze:
- gleba
- ukształtowanie terenu
- klimat
- woda
- wysokość nad poziomem morza
-pozaprzyrodnicze
- poziom kultury rolnej
- rentowność
- zasoby pracy
- struktura agrarna
- tradycje rolnicze
- polityka państwa

Rolnictwo intensywne- polega na dużych nakładach pracy celem zwiększenia plonów. Dominują czynniki pozaprzyrodnicze.

Rolnictwo ekstensywne- stosowanie małych nakładów pracy, aby zwiększyć plony zwiększa się areał. Dominują czynniki przyrodnicze.

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata