profil

Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej

poleca 38% 8 głosów

Ze względu na poziom intensywności produkcji rolnej rolnictwo można podzielić na intensywne i ekstensywne.
Rolnictwo intensywne cechuje się dużymi nakładami kapitałów (mechanizacja, sztuczne nawożenie, środki ochrony roślin) lub dużymi nakładami siły roboczej. Towarzyszy temu wzrost produkcji rolnej i duże nadwyżki żywności osiągane dzięki wysokim plonom roślin oraz zwiększonej mleczności i mięsności hodowanych zwierząt. Dobrze rozwinięta jest infrastruktura rolnictwa. Dominują gospodarstwa specjalistyczne nastawione na produkcję przeznaczoną na sprzedaż (rolnictwo towarowe). Jest ono charakterystyczne dla państw wysoko rozwiniętych, o dużej gęstości zaludnienia oraz niewielkim odsetku użytków rolnych przypadających na jednego mieszkańca (np. państwa Europy Zachodniej, Japonia).
Rolnictwo ekstensywne charakteryzuje się niewielkimi nakładami kapitałowymi oraz siły roboczej, a osiągane plony są znacznie niższe. Występuje ono w krajach dysponujących dużymi obszarami użytków rolnych (np.: USA, Kanada, Argentyna, Australia, Brazylia, Rosja) dlatego też niekonieczne jest osiąganie wysokich plonów oraz intensyfikowanie hodowli zwierząt. Wysoką produkcję rolną osiąga się poprzez wzrost obszaru upraw i zwiększenie ilości hodowanych zwierząt

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej