profil

Wody podziemne

poleca 85% 380 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wody podziemne są różnego pochodzenia:
a) wody infiltracyjne - w wyniku przesiąkania opadów atmosferycznych przez skały przepuszczalne;
b) wody kondensacyjne - w wyniku skraplania pary wodnej na powierzchni ziemi lub tuż pod jej powierzchnią;
c) wody reliktowe - uwięzione w skałach powstających w różnych erach; ilość wód reliktowych jest stała
d) wody juwenilne (młode) - pierwszy raz pojawiły się w postaci gejzerów lub gorących źródeł. Powstają w skorupie ziemskiej ze skraplania się pary wodnej podczas zastygania magmy.

Zwierciadło wody podziemnej - górna granica strefy nasycenia skały wodą:
*swobodne - jeśli nad zwierciadłem wody w tej samej warstwie jest przestrzeń bez wody umożliwiająca jego podnoszenie się
* napięte - jeśli wyżej leżąca warstwa nieprzepuszczalna umożliwia wzrost poziomu zwierciadła wody

Typy wód podziemnych:
a) wody przypowierzchniowe - tuż pod powierzchnią terenu, są pod bezpośrednim wpływem zmian pogodowych i zanieczyszczeń
b) wody gruntowe - występują od kilkudziesięciu cm do 20-30 m, zwierciadło zwykłe jest swobodne
c) wody wgłębne - są pod warstwą nieprzepuszczalną, zwierciadło napięte
d) wody głębinowe - głęboko pod ziemią, izolowane kilkoma warstwami skał nieprzepuszczalnych
3. Inne wody podziemne:
a) krasowe - w szczelinach i jaskiniach, zasilane wodami opadowymi lub powierzchniowymi
b) wody mineralne - zawierają rozpuszczone sole (powyżej 1g/l):
- solanki
- wody siarczanowe
- wody arsenowe
- wody radoczynne

Źródła (miejsce naturalnego wypływu wód podziemnych na powierzchnię):
a) warstwowe - wypływ wód z warstwy wodonośnej
b) uskokowe - wypływ odbywa się szczeliną
c) szczelinowe - znajdują się u ujścia szczeliny w skale :
-> szczelinowe zstępujące - woda spływa grawitacyjnie ( z góry)
-> szczelinowe wstępujące - napływ wody pod ciśnieniem
d) rumoszowe - wypływ wody spod pokrywy zwietrzelinowej

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

fajna, uporządkowana praca!

super!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata