profil

Omów znaczenie gospodarcze wód śródlądowych na Ziemi: rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, wody podziemne.

poleca 83% 1704 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rzeki umożliwiają transport (żegluga rzeczna), żeglugę turystyczną. Tworzy ją woda, która pod wpływem siły ciężkości (grawitacji) spływa do zagłębień.

Większe rzeki: Kongo, Nil, Indus, Wisła, Jenisej.

Jeziora - mają ważne znaczenie gospodarcze. Ze względu na walory przyrodnicze i gospodarcze jezior buduje się sztuczne jeziora zaporowe. Jeziora są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi. Gromadzą wody spływające po powierzchni wtedy gdy jest ich nadmiar i oddają je w okresach bezopadowych. Regulują więc odpływ rzek i wyrównują go. Wpływają na klimat lokalny, tworzą swoiste ekosystemy. Sprzyjają rozwojowi wypoczynku, rekreacji, wędkarstwu.

Większe jeziora: Bajkał, Wiktoria, M. Kaspijskie.

Sztuczne zbiorniki wodne - zbiorniki tworzone specjalnie przez człowieka np. sztuczne jeziora, stawy.

Wody podziemne - to wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach. Ilość i jakość tych wód zależy od wielkości opadów, gęstości sieci wód powierzchniowych, od rodzaju skał.

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata