profil

Wody podziemne

poleca 81% 1745 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WODY PODZIEMNE - są jednym ze składników hydrosfery.

Hydrosfera to wodna powłoka ziemska, czyli woda we wszystkich stanach skupienia.

WODY PODZIEMNE powstają w wyniku przesiąkania przez warstwy przepuszczalne i szczeliny uskoków tektonicznych w skorupie ziemskiej wód opadowych i powierzchniowych. Wody podziemne są jedną z postaci wody na ziemi. Inne to oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła, woda w biosferze, woda w atmosferze - to postacie wody w stanie ciekłym, stały - lądolody, lodowce górskie, kryształki lodu w atmosferze i stan gazowy - woda w atmosferze.

RODZAJE WÓD PODZIEMNYCH w zależności od zalegania
Wody zaskórne - warstwa wodonośna leżąca pod powierzchnią ziemi, znajdująca się pod bezpośrednim wpływem zmian atmosferycznych. Ich ilość jest uzależniona od wielkości opadów. Podlegają one wahaniom temperatur. Są zwykle silnie zanieczyszczone.

WODY GRUNTOWE - woda znajduje się w strefie nasyconej, lepiej przefiltrowane, podlegają tylko rocznym wahaniom temperatur.
Występuje tu warstwa wodonośna -strefa nasycona wodą wypełniającą wodne przestrzenie i pory skał.

WODY GŁĘBINOWE - silnie zmineralizowane nie podlegają wahaniom temperatur i parowaniu. Mogą samoczynnie wypływać na powierzchnię tworząc źródła (dolinne ,warstwowe, szczelinowe)

FORMY WYSTĘPOWANIA
WODY ARTEZYJSKIE - wody znajdujące się w niecce geologicznej, w warstwie wodonośnej pomiędzy dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi. Wypływają pod naporem ciśnienia hydrostatycznego.
WODY KRASOWE - wody płynące w skałach wapiennych.
Wody podziemne przybierają różne formy. Jedną z nich jest źródło.
ŹRÓDŁO - to naturalny, ześrodkowany w jednym miejscu wypływ wody podziemnie na powierzchnię terenu.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje źródła:
ZSTĘPUJĄCE - których przyczyną jest siła ciężkości
WSTĘPUJĄCE - których przyczyną wypływów jest ciśnienie hydrostatyczne.

Miejsce wypływu źródła zależy od rzeźby terenu i budowy geologicznej, a przede wszystkim od formy, jaką tworzy warstwa nieprzepuszczalna.
Inną formą wody podziemnej jest kros. Kros to inaczej działalność wody w skałach, węglowych, gipsowych ,wapiennych, halcytach, magnezytach, dolomitach, marglach. WODY TERMALNE -to także jedna z wielu form wód podziemnych. Wody termalne to woda powyżej 1000 C. Są to cieplice, termy oraz gejzery - gorące źródła, obszarów wulkanicznych, w których woda samoczynnie wytryskuje w regularnych odstępach czasu.

Ostatnia forma wód podziemnych to wody mineralne, są to wody ,które zawierają ponad 0,1 g soli mineralnej na 1 litr, lub mniejsze ilości pierwiastków, lub związków aktywnych leczniczo.

Rozróżnia się wodoro-węglanowe - chlorkowe - siarczanowe. Ze względu na skład chemiczny wyróżnia się:
SOLANKI - zawierające sól kamienną i sole magnezu, szczawy – zaw. kwaśne węglany wapnia i sodu oraz związki żelaza.
Wody siarczane zaw. siarczki sodu i wapnia wody arsenowe i wody radoczynne.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (4) Brak komentarzy

no to przyda się do pracy klasowej heh :)

dobra praca :]

Ostatecznie się do czegoś przydało.

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata