profil

Nauki geograficzne

poleca 28% 159 głosów

Geografia to zatem nauka zajmująca się badaniem geosystemu kuli ziemskiej lub – w węższym znaczeniu – środowiska przyrodniczego (krajobrazu). Geografia opisuje:
• zróżnicowanie środowiska przyrodniczego oraz związki pomiędzy jego składnikami;
• przestrzenne rozmieszczenie działalności człowieka;
• powiązania pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka.
Rozwój kompleksowej geografii fizycznej (G.F.K.) wg A. RichlingaGeografia dzieli się na szereg szczegółowych dyscyplin badawczych. Stąd często zamiast o geografii mówimy o naukach geograficznych. Podstawowy podział wyróżnia geografię fizyczną oraz geografię społeczno-ekonomiczną. Zarówno geografia fizyczna, jak i społeczno-ekonomiczna dzieli się na szereg dyscyplin szczegółowych, tzw. branżowych. Należą do nich: geomorfologia, hydrografia, klimatologia, geografia gleb, biogeografia, geografia ludności, geografia rolnictwa, geografia przemysłu, geografia turyzmu i in. Geografia fizyczna oraz geografia społeczna wykształciły w XX wieku dyscypliny kompleksowe, podchodzące do przedmiotu badań w sposób całościowy, holistyczny. Są to geografia fizyczna kompleksowa i geografia społeczno-ekonomiczna kompleksowa. Ważnymi dyscyplinami są też geografia regionalna i paleogeografia.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Nauki geograficzne