profil

Gleby

poleca 85% 1408 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

struktura polskich gleb jest następująca:

1.
bielicowe, brunatne, płowe 80%
2.
mady 4, 5%
3.
rędziny 1%
4.
czarne ziemie 2%
5.
czarnoziemy 1%
6.
gleby bagienne 8%
7.
tereny antropogeniczne

Ze względu na wartość użytkową, gleby zostały podzielone na klasy bonitacyjne od I do VI:

I: czarnoziemy, czarne ziemie, brunatne na lessach

II: gleby te same co w klasie I, lecz o gorszych właściwościach w sumie 3, 5%.

III: gleby gorsze, lecz na tyle urodzajne, by uprawiać na nich pszenicę, czy buraki cukrowe. Stanowią około 27%.

IV: gleby średnie, bielicowe, brunatne, niektóre gleby bagienne. Stanowią około 27%.

V i VI: gorsze gleby słabe i złe, mało urodzajne, o złych stosunkach wodnych i kamieniste. Stanowią około 42%.

Gleby inicjalne ? występują w górach i na terenach sandrowych. Są na pograniczu gleb i skał, słabo przeobrażone.

Gleby bielicoziemne ? wyraźny poziom wymywania i wmywania. Tworzą się na piaskach i glinach pod roślinnością iglastą.

Gleby brunatnoziemne ? poziom brunatnienia o rdzawym zabarwieniu. Spotykane pod lasami liściastymi i mieszanymi.

Czarnoziemy ? najbardziej urodzajne, bogate w próchnicę. Występują w małych ilościach w okolicach Tomaszowa Lubelskiego i Sandomierza.

Czarne ziemie ? gleby pobagienne, urodzajne, lecz o gorszych właściwościach fizycznych niż czarnoziemy. Występują w okolicach Inowrocławia, Sochaczewa, Wrocławia, Błonia.

Gleby bagienne ? powstają w środowisku o dużym uwilgotnieniu. Występują na pojezierzach.

Mady ? powstają wskutek gromadzenia się osadów wylewanych okresowo przez rzeki. Występują wzdłuż dolin rzecznych (najwięcej na Żuławach Wiślanych).

Rędziny ? wytworzone na skałach węglanowych, wapieniach, gipsach. Mają odczyn zasadowy. Występują głównie na wyżynach.

Gleby słone ? w Polsce występują jedynie lokalnie przy brzegu Bałtyku, duże ilości soli są szkodliwe dla większości roślin.

Gleby antropogeniczne ? kulturoziemne (przeobrażone w wyniku intensywnej gospodarki rolnej) i industrioziemne (przekształcone pośrednio lub bezpośrednio przez przemysł).

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata