profil

Motyw buntu i kary (winy w literaturze).

poleca 85% 144 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Sofokles

MOTYW BUNTU I KARY/WINY

Bunt:
odrzucenie uznanych norm i wartości połączone z próbą zastąpienia ich nowymi.
Kara:
surowe środki odwetu w stosunku do osób, które naruszyły prawo lub normy.

Związki frazeologiczne:

Bunt
-dac opór
-młody gniewny
-podnieśc głowę
-pokazac pazurki
-skoczyc komuś do oczu

Kara/Wina
-cień pada na kogoś
-miec swoje za uszami
-utracic twarz
-coś poszlo na karb kogoś
-bic się w piersi

BUNT
-Sofokles
"Antygona"
Kreon zakazał Antygonie pochowania swego brata,który zdradził kraj, a zakaz pochówku miał być karą
za przewinienie. Bohaterka, z miłości do swego brata,zbuntowała się przeciw władcy i pochowała Poliniejkesa,mimo, iż wiedziała, że za to ?przewinienie? czeka ją śmierć.

-Biblia Stary Testament
"Księga Rodzaju"
Kain, syn Adama i Ewy, brat Abla. Abel był posłuszny Bogu, postępował zgodnie z nakazami Boga. W ofierze zawsze składał baranka. Kain chciał przechytrzyć Boga i złożył ofiarę z warzyw i owoców, co już było
buntem. Bóg oczywiście ofiary nie przyjął. Przyjął natomiast ofiarę Abla. Kain rozzłościł się i z zazdrości zabił brata.

-Mitologia
Prometeusz zbuntował się i wykradł z Olimpu ogień. Uważał, że nie należy się on tylko bogom, ale całej ludzkości.Za swoje występki został przywiązany do skały i od tego czasu, codziennie sęp wydziobywał mu odrastającą wątrobę.

-Jan Kochanowski
Treny
J.Kochanowski nie może pogodzić się ze śmiercią swej ukochanej córki ? Urszulki. Przeżywa moment zwątpienia w Boga, następuje zachwianie jego wiary. Jest to spowodowane brakiem zgody z wyrokiem Boskim ? buntuje się przeciw niemu. W końcu odnajduje równowagę duchową.

-Biblia Stary Testament
"Księga Urodzaju"
Adam i Ewa nie byli posłuszni woli Boga. Zbuntowali się przeciwko Niemu, zjadając owoc z ?drzewa zakazanego?. Zdobyli w ten sposób umiejętność odróżnienia dobra od zła, za co zostali wygnani z raju.

KARA/WINA
-Biblia Stary Testament
"Księga Rodzaju"
Za zabicie swego brata, Abla, Kain został ukarany wygnaniem do ziemi na wschód od Edenu. Znakiem kary było znamię, które nosił na czole, które uchroniło go od zabójstwa z rąk innych ludzi.

-Biblia Stary Testament
"Wierza Babel"
Wierza Babel uznawana jest za symbol pychy człowieka, który chciał zbliżyć się do Boga (sięgnąć chmur). Bóg ukarał budowniczych wieży, mieszając ich języki. W ten sposób ich dzieło nigdy nie zostało skończone.

-Mitologia
"Mit o Syzyfie"
Za zdradę tajemnic bogów i oszukanie ich (ucieczka przed śmiercią) Syzyf został skazany na wieczne
wtaczanie głazu pod górę. Odpowiedzialność za swoje czyny ponosi dopiero po śmierci, ale kara jest o tyle
okrutna, że nigdy nie uda mu się wtoczyć głazu na szczyt góry.

-Z. Nałkowska
"Medaliony"
Motto "Medalionów" (Ludzie ludziom zgotowali ten los) wskazuje, iż wina i odpowiedzialność za czasy pogardy spada na samych ludzi. To oni zbudowali obozy koncentra- cyjne, głodzili więźniów i przeznaczali ich na eksperymenty medyczne. Kara, jaką jaką ponieśli nieliczni, jest zbyt mała, biorąc pod uwagę popełnione zbrodnie.

-Mitologia
Prometeusz aby ułatwić ludziom życie ukradł bogom ogień po czym został schwytany. Za karę przywiązano
go do skał Kaukazu. Odtąd codziennie orzeł wyszarpywał mu wątrobę, która w cudowny sposób odrastała.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata