profil

Ekologiczne zagrożenia

poleca 85% 127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W Polsce głównymi obszarami ekologicznego zagrożenia są:

Bałtyk, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Zagłębie Bełchatowskie, Warszawski Okręg Przemysłowy, Park Narodowy Ujścia Warty.

Straty, jakie powstają w środowisku przyrodniczym pod wpływem działalności człowieka dzielimy na bezpośrednie, pośrednie, ekonomicznie wymierne oraz ekonomicznie trudno wymierne.

Najważniejsze:
1. Zanieczyszczenie powietrza
2. Zanieczyszczenie wody:
- utrata źródeł wody dla potrzeb konsumpcyjnych, rolniczych i przemysłowych,
- obniżenie zysków z gospodarki rybackiej (słodkowodnej i morskiej),
- utrata walorów miejsc rekreacji,
- pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka.
3. Zanieczyszczenie gleby:
3. Wyczerpywanie się zasobów leśnych:
4. Obniżenie się poziomu życia;

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem polega na zapobieganiu powyższym stratom.

Ważniejsze z nich to:
- wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych (surowców mineralnych):- nadmierna eksploatacja zasobów,
- dewastacja złóż (zabudowa, dzika eksploatacja),
- marnotrawstwo surowców towarzyszących wydobywaniu głównych surowców i odpadów górniczych,
- degradacja powierzchni ziemi
- degradacja majątku trwałego (korozja),
- pogarszanie warunków zdrowotnych człowieka.

Przykład na podstawie Morza Bałtyckiego

Strefa kontaktu morza i lądu, a więc przybrzeżne wody morskie, jak i nadbrzeżne obszary lądowe, jest szczególnie narażona na przeobrażenia środowiska wywołane działalnością człowieka.

Bałtyk, jako płytki zbiornik morski, o niewielkiej pojemności i ograniczonej wymianie wód z Atlantykiem, jest wyjątkowo podatny na skażenie, zwłaszcza substancjami dopływającymi z otaczających go obszarów lądowych.

Najpoważniejszym źródłem zanieczyszczeń jest Wisła.

Z głębi kraju przenosi tutaj:
- ponad 90% materii organicznej
- 96% azotu
- 2/3 fosforu

Konsekwencje
Jest ich sporo, wymienię tylko te najważniejsze, zapamiętaj przynajmniej 5 z nich!
Więcej na maturę nie musisz pamiętać.

Bardzo duża emisja ścieków rocznie, w tym z:
- zakładów siarkowych Tarnobrzeg
- kombinatu w Nowej Hucie
- zakładów azotowych w Puławach i Tarnowie
- zakładów przemysłowych Warszawy
- płockiej "Petrochemii"
- zakładów przemysłu chemicznego z Włocławka, Torunia, Grudziądza
- kombinatu celulozowo-papierniczego w Świeciu i Kwidzyniu
- zespołu portowego w Gdańsku
- rosnące zaoliwienie wód przybrzeżnych i plaż przyczynia się do śmierci ptaków wodnych- utrata terenów wypoczynkowych,
- pogarszanie się zdrowia człowieka i jego wydajności w pracy,
- powstawanie u człowieka poczucia bezradności powodującej brak motywacji do pracy (głównie działań społecznych).- obniżenie się zdrowotności lasów,
- spadek produkcyjności lasów,
- pogarszanie się warunków klimatycznych, wodnych i funkcji rekreacyjnych lasów.- utrata terenów rolniczych i leśnych,
- pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka (produkcja skażonej żywności).

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

Praca krótka zwięzła i na temat jednak nie moge z niej skorzystać jest za krótka na miejscu autora pokusił bym się o dłuższą wersję

oceniam mimo wszystko dosyć wysoko

pozdrawiam

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty