profil

Zagrożenia ekologiczne w najbliższej okolicy Kalet

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kalety leżą w dolinie Małej Panwi, zewsząd otoczone lasami, posiadają liczne walory turystyczne; latem bardzo popularny jest wypoczynek nad zbiornikami wodnymi w Zielonej, poza tym o każdej porze roku można pospacerować wśród lasów, łąk i podziwiać ich piękno. Fauna jest tutaj bardzo bogata - zobaczyć możemy tu wiele rzadko spotykanych gatunków ptaków, takich jak bocian czarny, zimorodek, bekas kszyk, derkacz, trzmielojad, sowa włochatka, myszołów czy jastrząb; prócz tego w powiecie tarnogórskim warchlaki, lisy, daniele, łosie, zające czy sympatyczne wiewiórki. Fauna nie ustępuje bogatej florze- wspomnieć należy tu o zabytkowej alei dębów w Truszczycy, oraz bardzo licznej grupie gatunków roślin chronionych.
Jednakże zewsząd na występujące tu dobra czyhają zagrożenia ekologiczne w różnej postaci- i pomimo prób ochrony przyrody w najróżniejsze sposoby, pomimo nakładów finansowych, to przemysł i niejednokrotnie ludzka głupota oraz ignorancja przyczyniają się do dewastacji naszej pięknej okolicy.

HUTA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM : REALNE ZAGROŻENIE DLA LUDZI, ROŚLIN I ZWIERZĄT

Huta cynku i ołowiu w Miasteczku Śląskim powstała w latach 60. ubiegłego wieku. Obecnie daje zatrudnienie dla ponad tysiąca osób oraz pokrywa prawie 50% krajowej produkcji cynku i ołowiu oraz jego stopów, jednakże pojawiła się na ustach mieszkańców z innego powodu. Huta, po intensywnej przebudowie w latach 70. wyróżniała się szkodliwym oddziaływaniem na środowisko- naruszono nawet strefę ochronną w Miasteczku Śląskim i jego dzielnicach. Dopiero przebudowa w latach 90. znacznie ograniczyła emisję ołowiu i innych szkodliwych substancji do środowiska. Nic jednak nie wyeliminowało obecności szkodliwych substancji do zera, więc zagrożenie z ich strony jest wciąż obecne.

W związku z tym powstała specjalna fundacja współpracująca z różnymi organizacjami, mająca na celu dbanie o zdrowie dzieci zamieszkujące skażone tereny- ludzie tutaj są wysoce narażeni na ołowicę- zatrucie ołowiem powodujące osłabienie, bezsenność, brak łaknienia, zaburzenia widzenia i uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała (wątroby oraz nerek). Aby stale kontrolować sytuację, w szkołach są przeprowadzane bezpłatne badania dotyczące zawartości ołowiu we krwi.

Jednakże radiogeniczny, czyli ?wtórny?, nienaturalnie obecny ołów wpływa negatywnie także na rośliny i zwierzęta. U roślin powoduje zaburzenia fotosyntezy, podziału komórek, gospodarki wodnej. Ponieważ ołów dobrze przenika do wód oraz, co za tym idzie, gleb, wysoce narażone są ryby oraz niewielkie organizmy żyjące w niej.

ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE WYNIKAJĄCE Z NIEODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ NIEDOSTATECZNEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW KALET I OKOLIC
POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCE ZJAWISKO NISKIEJ EMISJI

Często w okresie zimowym, w Kaletach, miejscowości, w której znajdują się w większości domki jedno- lub wielorodzinne, zauważalne są duszące chmury dymu. Najbardziej szkodliwy jest dym powstający po masowo spalanych plastikach (kontenery na plastik są niepopularne), wszelkich rodzajach gum, tkanin syntetycznych- odpadach, jakie zwykła gromadzić przeciętna rodzina. Jednak, co niedopuszczalne, trujące substancje spalają również instytucje publiczne w celu oszczędności. Bulwersujący jest fakt, że nieszczelna, przestarzała instalacja grzewcza naraża osoby wewnątrz takich budynków na zatrucie, ponieważ roztacza się tam trujący dym. Interwencja u ludzi odpowiedzialnych za budynek jest bezskuteczna. Stąd też zauważamy coraz więcej zachorowań- np. na astmę oskrzelową. Coraz popularniejsze stają się kolektory solarne- jednakże ogrzewają one jedynie wodę, wypierając elektryczne grzejniki wodne, nie tak szkodliwe jak piece centralne.

WPŁYW WYCINEK LASÓW NA EKOSYSTEM

Drzewa odgrywają bardzo istotną rolę w ekosystemie- przede wszystkim dostarczają nam tlenu. Jednakże przyroda stoi na drodze rozwijającej się gospodarki- wycinanie lasów jest powszechne i akceptowane. Kalety pośród wielkich skupisk drzew, należy więc dostrzegać ich rolę w naszym życiu a także życiu zwierząt i roślin. Uwagę zwrócić należy na samowolę niektórych obywateli, którzy wycinają drzewa zdrowe i stare, o wielkiej wartości historycznej, kompletnie nie zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu. Niedopuszczalne jest takie zachowanie, zaznaczając, że na wycięcie takiego drzewa potrzebne jest specjalne zezwolenie. Drzewo takie posiada ogromną ilość liści, zdolnych do przetworzenia dużej ilości dwutlenku węgla na tlen.

REAKCJA PRZYRODY NA WYLEWANIE NIECZYSTOŚCI DO ZBIORNIKÓW WODNYCH ZE WZGLĘDU NA OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE

Ponieważ kanalizacja obejmuje niewielką część Kalet, poszczególni mieszkańcy są zobowiązani do zarządzania własnymi nieczystościami, gromadzonymi w zbiornikach przy domach. Tu znów widzimy ingerencję pieniądza- niewielu mieszkańców korzysta z wywozu nieczystości (płatne), natomiast bardzo popularne jest wlewanie ścieków do rzek (np. Małej Panwi, która jest ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a na początkowych odcinkach należy do wód bardzo czystych), lub też zbiorników wodnych (np. w Zielonej, gdzie co rok tysiące turystów zażywa kąpieli w wodzie wraz? ze ściekami), spotykane jest także bezpośrednie wylewanie nieczystości na glebę, co prowadzi do jej skażenia. Wszystkim tym działaniom winna jest oczywiście pogoń za pieniądzem, która przysłania nam oczy aż tak, że nie zwracamy uwagi na to, iż przyrodę należy szanować i o nią dbać.

NIELEGALNE WYSYPISKA ŚMIECI

Co roku każdy z nas wytwarza około 320 kg śmieci. Czasem przydomowy kosz nie wystarczy na wszystkie odpady, jakie produkuje cała rodzina. Bardzo popularne jest wtedy wynoszenie odpadów na tereny leśne, niezamieszkane przez ludzi- w lesie pozostają sterty trudno rozkładalnych śmieci, zatruwające gleby, a co za tym idzie- faunę i florę lasów.

NIELEGALNY POŁÓW RYB, KŁUSOWNICTWO

Nielegalne zabijanie zwierząt (bez uprawnień), czy to w celach hobbystycznych, czy po prostu dla zdobywania pokarmu, jest w niewielkim stopniu zaobserwowane na terenie Kalet i okolic. Chociażby połów ryb bez karty wędkarskiej jest niebezpieczny- nie każdy wie, że ryby można łowić w określonych warunkach i porach roku (np. zabronione jest to w okresie tarła). Warto na to zwrócić uwagę- i chociaż takie zachowanie nie jest plagą w Kaletach, należy cały czas trzymać rękę na pulsie i kontrolować takie procedery.

NIEUZASADNIONY WANDALIZM A PRZYRODA

Zagadnienie wandalizmu jest ciągle zagadką. Jak można wytłumaczyć niszczenie roślin- np. kory drzew bądź też dewastacje stanowisk borówki brusznicy, drzew iglastych? Sezonowo odpowiedzialne są za to tradycje świąteczne zapisane w naszej kulturze. Moda. Nieodpowiedzialność? Ignorancja? Głupota? Uzasadnień możemy znaleźć niewiele. Pozostaje jedynie nadzieja, że ludzie uświadomią sobie jak ważną rolę w ich życiu odgrywa przyroda- i że my- ludzie- jesteśmy jedną z jej części.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Rozkład materiału