profil

Alternatywne źródła energii

poleca 85% 551 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Słońce, wiatr, wody geotermalne i energia pływów morskich- są odnawialnymi źródłami energii, którego znaczenie- jak do tej pory- jest niewielkie w ogólnym bilansie energetycznym. Duże trudności sprawia wykorzystanie energii słonecznej, a powodem tego jest mała częstotliwość emitowanej przez Słońce energii i brak ciągłości w jej dopływie. Jednak widoczny jest stały postęp, coraz więcej jest gospodarstw rolnych instalujących urządzenia do wykorzystywania siły wiatru, Słońca i cieków wodnych. Energia ta jest wykorzystywana lokalnie do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń, ogrzewania wody używanej w gospodarstwach domowych- za pomocą kolektorów montowanych na dachach domów- lub ogrzewania ścian. Wykorzystuje się ją także do kalkulatorów kieszonkowych, uruchamianych przez baterie słoneczne.
Obecnie jak się oblicza, energia pochodząca ze źródeł odnawialnych stanowi 18% ogólnie zużywanej energii na świecie, a do 2050 zwiększyć się może do 25-35%. Na konferencji w Harare przedstawiono projekty wyposażenia wsi afrykańskich a kuchnie na energię słoneczną, instalacje solarne do odsalania wody morskiej, oraz inne instalacje domowe umożliwiające wykorzystanie naturalnej energii Słońca, wiatru, ciepła Ziemi. W Europie powstał już rynek producentów kolektorów słonecznych, na którym dominują: Grecja, Niemcy i Wielka Brytania, gdzie został zarejestrowany pierwszy patent na produkcję tych urządzeń.
W krajach Europy Zachodniej rozwija się również produkcja wiatraków prądotwórczych. W państwach, gdzie występuje częste i silne wiatry, mogą stać się one poważnym źródłem elektryczności. Na przykład Dania, zainstalowała w ciągu kilkunastu lat, wiatraki o łącznej mocy 500 MW. W Unii Europejskiej 1996 r. Zbudowano tych urządzeń na sumę 1,5 mld ECU, co stanowi jeszcze jeden dowód na to, że w różnych krajach są podejmowane wielostronne działania, mające na celu opracowanie technologii wytwarzania czystej, odnawialnej energii, alternatywnej dla źródeł tradycyjnych.
Większość państw dąży do zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko przez opracowywanie konkretnych programów, ale również przez odpowiednią politykę gospodarczą i kształtowanie mechanizmów rynkowych, wymuszających realne ceny nośników energii. One bowiem zapewniają racjonalne ich wykorzystanie, zapobiegają marnotrawstwu i zwiększeniu energochłonności produkowanych dóbr. Takie przedsięwzięcia przynoszą zwykle po pewnym czasie obniżenie cen, poprawę funkcjonowania całej gospodarki i zwiększają jej konkurencyjność w handlu międzynarodowym.
Hydroenergia, czyli energia spadku masy wody- już od dawna jest wykorzystywana przez człowieka. Dawniej siła spadku wody poruszała młyny, warsztaty sukiennicze i garbarnie, z czasem również elektrownie wodne. Do jej pozyskiwania wykorzystywana jest energia wody również dzisiaj. Energia wodna, należąca do zasobów odnawialnych, umożliwia rozwój transportu wodnego, uprzemysłowienie krajów pozbawionych surowców energetycznych i nawadnianie terenów rolniczych.
Jest ona opłacalna w krajach, dysponujących odpowiednimi warunkami terenowymi, czyli wystarczająco dużymi różnicami wzniesień.
Energia wodna, umożliwia rozwój transportu wodnego, uprzemysłowienie państw pozbawionych surowców energetycznych, nawodnienie terenów rolniczych. Jej wykorzystanie wymaga dużych nakładów finansowych na budowę kosztownych zapór wodnych, hydroelektrowni i linii przemysłowych wysokiego napięcia.
Rolę hydroenergetyki ograniczają nie tylko wysokie koszty, ale również zagrożenie, jakie stwarza ona dla środowiska naturalnego. Spiętrzanie wód czy zmiana nurtu rzek wpływa często niekorzystnie na strukturę gleby i klimat w danym regionie, powoduje utratę gruntów rolnych i przesiedlanie ludności. Hydroenergetyka rozwinęła się po II wojnie światowej, wraz z budową wielkich tam w Egipcie na Nilu, w Ameryce Północnej i Południowej i w krajach b. ZSRR. Obecnie zbudowana jest ogromna tama na rzece Jangcy w Chinach, która zapobiegnie powodziom i umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej.
Elektrownie słoneczne: Grecja, Francja, USA, Japonia, Izrael, Włochy
Elektrownie wiatrowe: Dania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Polska (Kwilcz k/Poznania)
Elektrownie pływowe: Francji, (La Rance),- 240 MW, Kanada (zat. Fundy)- 20 MW, Rosja (płw. Kolski)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty